Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych

Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych instaluje, naprawia i obsługuje maszyny i urządzenia przemysłowe.
 
1. Opis pracy i sposobu jej wykonywania, miejsca, obszary występowania zawodu
Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych wykonuje montaż, demontaż, naprawę i obsługę maszyn i urządzeń przemysłowych. Identyfikuje i diagnozuje uszkodzenia wynikłe w trakcie eksploatacji. Po zdiagnozowaniu uszkodzenia wymienia uszkodzone elementy i zespoły. Przy uszkodzeniach, które wymagają naprawy warsztatowej, demontuje podzespół, następnie montuje i reguluje. Obsługuje maszyny i urządzenia przemysłowe poprzez regulacje i konserwacje (np. czyszczenie, dokręcanie, wymiana płynów eksploatacyjnych), posługuje się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń oraz przestrzega norm dotyczących rysunku technicznego, części maszyn, materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych. Wszystkie zadania wykonuje, przestrzegając przepisów i zasad BHP, ochrony ppoż., ergonomii, ochrony środowiska i systemu HACCP.
 
2. Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja pracy)
Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych może być zatrudniony w przedsiębiorstwach przemysłu metalowego i maszynowego, przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych, a także w innych działach gospodarki zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń. Dominującym układem czynności w tym zawodzie są prace montażowo-remontowe. Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych swoją pracę najczęściej wykonuje w zamkniętych pomieszczeniach produkcyjnych, gdzie może być narażony na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia takich, jak hałas, wibracje, zapylenie. Na stanowisku pracy mogą występować również zagrożenia mechaniczne pochodzące od ruchomych elementów maszyn i urządzeń, jak również zagrożenia elektryczne pochodzące od urządzeń zasilanych energią elektryczną, możliwość kontaktu z elementami o temperaturze niebezpiecznej i różnych cieczy eksploatacyjnych. Choroby zawodowe mogą występować zależnie od branży przemysłu. Praca mechanika maszyn i urządzeń przebiega w systemie jedno-, dwu- lub trzyzmianowym. Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych może pracować samodzielnie, jak i w zespole.
 
3. Wymagania psychofizyczne, zdrowotne, w tym przeciwwskazania do wykonywania zawodu
Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych powinien charakteryzować się uzdolnieniami technicznymi, koncentracją uwagi i logicznym rozumowaniem. Montowanie, obsługa i naprawa maszyn i urządzeń przemysłowych wymaga sprawności manualnej, spostrzegawczości oraz dokładności i odpowiedzialności podczas wykonywania zadań zawodowych. Wymaga zdolności pracy w zespole. Osoba podejmująca pracę w tym zawodzie powinna się charakteryzować dobrym stanem zdrowia: dobrym słuchem, dobrym wzrokiem (może być korekcja wad wzroku okularami) z rozpoznawalnością barw, sprawnością fizyczną.
 
4. Wykształcenie i uprawnienia niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie
Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych powinien być absolwentem szkoły kształcącej w zawodzie mechanik – monter maszyn i urządzeń lub ukończyć kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie kwalifikacji M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń. Powinien zostać przeszkolony w zakresie budowy i obsługi konkretnych maszyn w miejscu swojej pracy z uwzględnieniem wymogów branży przemysłowej, w jakiej podejmuje pracę.
 
5. Możliwości rozwoju zawodowego, potwierdzania/walidacji kompetencji

Podczas zdobywania doświadczenia uczestniczy w regularnych kursach i szkoleniach w zakresie naprawy maszyn i urządzeń przemysłowych. W wyniku przebytych szkoleń osoba zyskuje szanse na awans na stanowisko brygadzisty, mistrza.

Pełny opis zawodu inżyniera mechanika znajdziesz pod linkiem: inżynier mechanik.

Zadania zawodowe

Z1. Organizowanie stanowiska pracy, w tym przestrzeganie zasad BHP i ppoż. i ochrony środowiska
Z2. Montowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń przemysłowych na stanowisku pracy
Z3. Diagnozowanie przyczyny awarii maszyny lub urządzenia przemysłowego 
Z4. Demontowanie zespołów lub podzespołów maszyn lub urządzeń przemysłowych
Z5. Selekcjonowanie części uszkodzonego zespołu lub podzespołu maszyny, urządzenia
Z6. Naprawianie maszyn poprzez regulowanie, wymianę lub dorobienie części 
Z7. Montowanie podzespołów lub zespołów maszyn lub urządzeń przemysłowych po naprawie 
Z8. Wykonywanie bieżących i okresowych przeglądów maszyn i urządzeń 
Z9. Wykonywanie konserwacji maszyn i urządzeń 
Z10. Sprawowanie nadzoru nad stanem technicznym maszyn i urządzeń przemysłowych we współpracy z przełożonym

 

Podobne artykuły

Podziel się ze znajomymi tym artykułem - udostępnij na FB lub wyślij e-maila korzystając z poniższych opcji:

wszystkie oferty