Inżynier biocybernetyki i inżynierii biomedycznej

Inżynier biocybernetyki i inżynierii biomedycznej

Inżynier biocybernetyki i inżynierii biomedycznej jest zawodem interdyscyplinarnym i pozwala połączyć zainteresowanie zagadnieniami technicznymi z wiedzą humanistyczną, głównie z zakresu biologii, ale również i fizyką lub chemią.

Zadania inżyniera biocybernetyki i inżynierii biomedycznej

Inżynier biocybernetyki i inżynierii biomedycznej zajmuje się głównie projektowaniem sprzętu i narzędzi służących do diagnostyki medycznej i używanych w medycynie. Zajmuje się on również nadzorem produkcji sprzętu, kontrolą czy spełnia on określone normy (np. promieniowania), a także przeglądami i szkoleniem personelu medycznego. Współpracuje na stałe ze szpitalami i innymi placówkami ochrony zdrowia w celu opracowywania nowych wyrobów i przeprowadzania prób klinicznych z ich wykorzystaniem, jak również w konsultacji z personelem medycznym pomaga opracowywać szczegółowe plany inwestycyjne w zakresie sprzętu medycznego. Biocybernetyk przygotowuje dokumentacje projektowe i techniczne dla opracowywanego sprzętu oraz pełni funkcje doradcze w zakresie aparatury medycznej. Działania inżyniera biocybernetyka mogą również mieć na celu dążenie do stworzenia nowych aparatur medycznych, na podstawie prowadzonych badań biologicznych (np. cech tkanek).

Specjalizacje

Praca w zawodzie inżyniera biocybernetyki i inżynierii biomedycznej pozwala specjalizować się w dwóch obszarach. Pierwszym z nich jest informatyka medyczna. Do zadań pracującego na tym stanowisku należy pisanie programów, mających wspomagać diagnostykę, obsługę urządzeń medycznych, postępy w rehabilitacji pacjentów. Inżynier tej specjalizacji pracuje również nad tomografami i aparatami do badań usg, zajmując się nie tylko ich oprogramowaniem, ale również obsługą i analizowaniem obrazów, dostarczanych przez te urządzenia. Druga specjalizacja to opracowywanie biomateriałów. Specjaliści z tej dziedziny koncentrują się głównie na sztucznych materiałach (substancjach), które są wykorzystywane w leczeniu człowieka i wprowadzane do ludzkiego ciała. Badają i rozwijają takie technologie jak np. polimery stosowane w soczewkach kontaktowych, materiały wykorzystywane w chirurgii (nici chirurgiczne, cementy kostne), a także zajmują się tworzeniem projektów i modeli prototypów substancji, które można wykorzystywać w medycynie do zastępowania biologicznych tkanek (np. implanty, wszczepy). Do jego zadań należy również przygotowywanie materiałów na protezy.

Pracodawcy i zarobki

Biocybernetycy znajdą pracę w szpitalach i innych zakładach opieki zdrowotnej (również prywatnych), a także w firmach produkujących sprzęt medyczny i świadczących usługi rehabilitacyjne, terapeutyczne oraz medyczne. Wielu biocybernetyków pracuje na uczelniach i w laboratoriach badawczych, analizując procesy zachodzące w żywych organizmach i prowadząc badania nad wykorzystaniem nowoczesnych technologii w medycynie. Zarobki na tym stanowisku wynoszą od 4 tys. złotych brutto wzwyż.

Podobne artykuły

Podziel się ze znajomymi tym artykułem - udostępnij na FB lub wyślij e-maila korzystając z poniższych opcji:

wszystkie oferty