Rzut typu szczegół (Detail View) w programie CAD - ćwiczenia

Rzut typu szczegół (Detail View) w programie CAD - ćwiczenia

Otwarcie danych:

  • Zamknąć wszystkie pliki projektów i otworzyć w trybie tylko do odczytu plik 17-Rzuty2D-Szczegół.dwg
  • Zapisać na dysku kopię pliku, nadając jej nazwę Rzuty2D-Szczegół.dwg

Więcej informacji na temat CAD znajdziesz na forum CAD.

Przejdźmy do ćwiczeń.

 

Zadanie: Utworzyć widoczny na rysunku szczegół B w programie CAD.

Jego parametry określić podczas operacji tworzenia za pomocą konteksto­wej karty Tworzenie rzutu szczegółu (Detail View Creation)

Nie starać się uzyskać identycznego wyglądu linii i opisów. Edycja rzutów zostanie omówiona w dalszej części rozdziału.

CAD rzuty

Rozwiązanie:

  • Z położonego na karcie Układ (Layout) rozwinięcia na panelu Utwórz rzut (Create View) wybrać przycisk narzędzia Kołowy (Circular)
  • Kliknąć punkt obramowania rzutu macierzystego dla szczegółu (przekroju A-A)
  • Kliknąć centralny punkt szczegółu 1
  • Kliknąć punkt na okręgu 2

CAD rzuty

     

  • Zmienić parametry tworzonego rzutu za pomocą karty kontekstowej jak na rysunku 3
  • Kliknąć położenie rzutu 4
  • Zakończyć operację, naciskając klawisz Enter
  • Efekt jest widoczny na rysunku 5

CAD rzuty

Koniec zadania

 

Dalsze informacje na temat pracy w CAD znajdziesz w sekcji Oprogramowanie CAD.

 

Materiał opracowany na podstawie książki Andrzeja Jaskulskiego "AutoCAD 2014 / LT2014 / 360 (WS)+. Kurs projektowania parametrycznego i nieparametrycznego 2D i 3D", Wydawnictwo Naukowe PWN 2013, str. 877 - 892. Pełną treść powyższego fragmentu można pobrać tutaj.

cad

 

Podobne artykuły

Podziel się ze znajomymi tym artykułem - udostępnij na FB lub wyślij e-maila korzystając z poniższych opcji:

wszystkie oferty