Rzut typu przekrój (Section)

Rzut typu przekrój (Section)

Definiowanie rzutów typu przekrój w programie AutoCAD zostanie omówione na kilku prostych przykładach.

Otwarcie danych:

Zamknąć wszystkie pliki projektów i otworzyć w trybie tylko do odczytu plik 17-Rzuty2D-Przekrój.dwg

Zapisać na dysku kopię pliku, nadając jej nazwę Rzuty2D-Przekrój.dwg

Przejdźmy do ćwiczeń.

Dalsze informacje na temat pracy w CAD znajdziesz w sekcji Oprogramowanie CAD.

Zadanie: Wykonać przekrój A-A jak na rysunku.

Nie starać się uzyskać identycznego wyglądu linii i opisów. Edycja rzutów zo­stanie omówiona w dalszej części rozdziału.

cad definiowanie rzutów

Rozwiązanie:   Podczas definiowania linii cięcia stosować tryb lokalizacji i tryby śledzenia BIEGUN (POLAR)oraz ŚLEDZENIE (TRACKING)
 • Z położonego na karcie Układ(Layout) rozwinięciana panelu Utwórz rzut (Create View) wybrać przycisk narzędzia Całkowity(Full) 
 • Kliknąć punkt obramowania rzutu bazowego 1
 • Włączyć punkt śledzenia 2 (nie klikać) 
 • Kliknąć punkt 3 na pionowej linii śledzenia biegnącej ze środka okręgu (2)

cad definiowanie rzutów 1

 • Kliknąć punkt 4 na pionowej linii śledzenia przechodzącej przez środek okręgu (2)
 • Kliknąć punkt 5

cad definiowanie rzutów 2

 • Zakończyć operację, naciskając klawisz Enter
 • Efekt jest widoczny na rysunku 6

cad definiowanie rzutów 3

Nie starać się uzyskać identycznego wyglądu linii i opisów. Edycja rzutów zo­stanie omówiona w dalszej części rozdziału.

Koniec zadania.

 • Za pomocą przycisku Cofaj (Undo) wycofać skutki operacji tworzenia rzutu
 • Nie zamykać pliku! Wykorzystamy go do dalszych ćwiczeń.

Więcej informacji na temat CAD znajdziesz na forum CAD.

 

Zadanie: Wykonać przekrój stopniowy A-A jak na rysunku.

Nie starać się uzyskać identycznego wyglądu linii i opisów. 

 

cad definiowanie rzutów 4

Rozwiązanie:

 • Z położonego na karcie Układ (Layout) rozwinięcia na panelu Utwórz rzut (Create View) wybrać przycisk narzędzia Stopniowy (Offset)
 • Podczas definiowania linii cięcia 1-2-3-4 stosować tryb lokalizacji i tryby śledzenia BIEGUN (POLAR) oraz ŚLEDZENIE (TRACKING)
 • Kliknąć punkt obramowania rzutu bazowego
 • Dokończyć zadanie wzorując się na zadaniu poprzednim.
 • Kolejne fazy jej definiowania pokazano na rysunkach

 

Definiowanie punktów 1 i 2:

cad definiowanie rzutów 5

 

Definiowanie punktów 3 i 4:

cad definiowanie rzutów 6

Koniec zadania.

Materiał opracowany na podstawie książki Andrzeja Jaskulskiego "AutoCAD 2014 / LT2014 / 360 (WS)+. Kurs projektowania parametrycznego i nieparametrycznego 2D i 3D", Wydawnictwo Naukowe PWN 2013, str. 877 - 892. Pełną treść powyższego fragmentu można pobrać tutaj.  

cad

Podobne artykuły

Podziel się ze znajomymi tym artykułem - udostępnij na FB lub wyślij e-maila korzystając z poniższych opcji:

wszystkie oferty