Redagowanie rzutów 2D na podstawie modelu 3D w programie AutoCAD

Redagowanie rzutów 2D na podstawie modelu 3D w programie AutoCAD

Możliwość redagowania zespolonych z modelami 3D rzutów klasycznej doku­mentacji 2D pojawiła się w wersji 2012 programu AutoCAD. Dopiero jednak w wersji 2013 zakres tych możliwości stał się na tyle duży, że warto zapoznać się z tą funkcją systemu. AutoCAD 2014 pozwala tworzyć rzuty typu:

− bazowy,

− prostokątny,

− izometryczny,

− przekrój (pełny, częściowy, stopniowy i łamany),

− szczegół.

Możliwe jest redagowanie rzutów na podstawie modelu 3D utworzonego na kar­cie Model w tym samym pliku *.dwg oraz na podstawie modelu 3D systemu Au­todesk Inventor. 

Więcej informacji na temat CAD znajdziesz na forum CAD.

 

Uwagi dotyczące terminologii AutoCAD

Podkreślenia wymaga kwestia nazewnictwa zastosowanego w tych modułach sys­temów AutoCAD i Autodesk Inventor.

Dokumentację redagujemy na arkuszu (Layout).

Począwszy od wersji 2007 programu AutoCAD, zamiast poprzednio używane­go znormalizowanego określenia „arkusz”, zastosowano nazwę „układ”.

Na arkuszu (Layout) redagujemy rzuty (Drawing Views) modelu.

Twórcy polskiej wersji systemu AutoCAD stosują zamiennie pojęcia rzut i widok. Trzeba jednak przyznać, że kolejne polskie wersje programu są pod tym względem coraz bardziej poprawne.

Rzut (Drawing View) jest obiektem 2D reprezentującym model 3D na płaszczyźnie zgodnie z zasadami rysunku technicznego.

Widok (View lub Model View) oznacza sposób obserwacji modelu 3D w prze­strzeni 3D.

W rzucie 2D na arkuszu jest prezentowany określony widok modelu 3D (pełny, w przekroju, półprzekrój-półwidok, itp.).

 

Podstawy redagowania rzutów CAD

Podstawowe operacje redagowania rzutów zostaną omówione na przykładach. Metodyka ich tworzenia i edycji jest analogiczna do stosowanej w innych systemach CAD firmy Autodesk, np. systemie Autodesk Inventor.

Jako pierwszy jest tworzony rzut bazowy (Base View). Na jego podstawie two­rzone są rzuty pochodne o różnych kierunkach rzutowania (prostokątne, izome­tryczne) i sposobie reprezentacji modelu (rzuty typu widok, przekrój, itp.). Z rzutów pochodnych można tworzyć kolejne rzuty pochodne.

Po aktualizacji modelu 3D wszystkie jego rzuty aktualizują się automatycznie, jeżeli oczywiście użytkownik na taką operację pozwoli.

Do redagowania rzutów służą narzędzia zlokalizowane na karcie Układ (Layout):

redagowanie rzutów cad

Przejdźmy do ćwiczeń.

Dalsze informacje na temat pracy w CAD znajdziesz w sekcji Oprogramowanie CAD.

 

Rzut bazowy (Base View) i rzuty pochodne CAD – ćwiczenia

Otwarcie danych

 • Zamknąć wszystkie pliki projektów i otworzyć w trybie tylko do odczytu plik 17-Rzuty2D-Bazowe.dwg
 • Zapisać na dysku kopię pliku, nadając jej nazwę Rzuty2D-Bazowe.dwg

Plik projektu zawiera utworzony na karcie Model (1) model 3D złożony z kilku niezależnych brył. Przygotowano także pusty arkusz (Layout) 2. Arkusz nie zawiera rzutni.

redagowanie rzutów cad

Rzuty 2D zespolone z modelem 3D należy redagować na arkuszu (Layout) bez użycia rzutni.

 • Włączyć wyświetlanie nagłówków kart (1, 2), zamiast przycisków na Pasku stanu
 • Przejść na kartę arkusza 2
 • Kliknąć przycisk 3
 • Wybrać sposób obserwacji modelu 3D (orientację) Prawo (Right) 4

redagowanie rzutów cad

 

 • Kliknąć centralny punkt arkusza 5 i nacisnąć klawisz Enter
 • Kliknąć punkt 6
 • Kliknąć punkt 7 i nacisnąć klawisz Enter
 • Efekt jest widoczny na rysunku 8

redagowanie rzutów cad

Polecenie wstawiające rzut bazowy, domyślnie pozwala utworzyć z niego od razu rzuty pochodne: prostokątne i izometryczne.

Nie zamykać pliku! Wykorzystamy go do dalszych ćwiczeń.

 

Rzut prostokątny i izometryczny CAD  – ćwiczenia

Kontynuujmy ćwiczenia w otwartym pliku

 • Kliknąć przycisk 9

redagowanie rzutów cad

 • Kliknąć obramowanie rzutu 10

redagowanie rzutów cad

 • Kliknąć punkt 11 i zakończyć operację, naciskając klawisz Enter
 • Efekt (po zmianie sposobu wyświetlania rzutów) jest widoczny na rysunku 12.

 

Dalsze informacje na temat pracy w CAD znajdziesz w sekcji Oprogramowanie CAD.

 

Materiał opracowany na podstawie książki Andrzeja Jaskulskiego "AutoCAD 2014 / LT2014 / 360 (WS)+. Kurs projektowania parametrycznego i nieparametrycznego 2D i 3D", Wydawnictwo Naukowe PWN 2013, str. 877 - 892. Pełną treść powyższego fragmentu można pobrać tutaj.    

cad

 

Podobne artykuły

Podziel się ze znajomymi tym artykułem - udostępnij na FB lub wyślij e-maila korzystając z poniższych opcji:

wszystkie oferty