Inżynier budownictwa drogowego i mostowego

Inżynier budownictwa drogowego i mostowego

Inżynier budownictwa nie musi posiadać szczegółowej specjalizacji, będąc po prostu inżynierem budownictwa ogólnego, albo też wybrać jedną z ciekawych dziedzin i w niej się specjalizować. Jednak na rynku coraz częściej poszukiwani są inżynierowie budownictwa drogowego i mostowego, m.in. w związku z dużymi inwestycjami infrastrukturalnymi, współfinansowanymi przez Unię Europejską.

Obowiązki inżyniera budownictwa drogowego i mostowego

Do podstawowych zadań zlecanych inżynierom budownictwa drogowego należą wszystkie działania związane z planowaniem, projektowaniem, wykonaniem i nadzorowaniem budowy oraz remontów dróg. Oprócz specjalizowania się w budowie dróg, inżynier może również zajmować się mostami i wiaduktami, a także lotniskami. Projekty przygotowywane przez inżynierów - drogowców uwzględniają nie tylko przebieg drogi i związane z tym plany, ale również używane do jej stworzenia materiały, sposoby odwadniania drogi, zabezpieczenie przed hałasem, a także inne niezbędne parametry geotechniczne. Inżynier określa również technologię budowy drogi, lotniska lub mostu. Oprócz prac projektowych drogowcy często zajmują się nadzorem prowadzonych robót i kontrolą ich zgodności z opracowanym projektem, a także kosztorysowaniem robót. Po wybudowaniu drogi współpracują z odpowiednimi służbami odpowiedzialnymi za utrzymanie ruchu w oznakowaniu i uruchamianiu (dostrajaniu) istniejących urządzeń inżynierii ruchu np. sygnalizacji świetlnej. Prowadzą badania i prace laboratoryjne związane z wytrzymałością i spełnianiem odpowiednich norm przez materiały używane przy budowie drogi, a także monitorują stan techniczny dróg. Mogą również projektować niewielkie mosty i wiadukty, jednak większe obiekty wymagają specjalizacji w tej dziedzinie. Inżynierowie „mostowi” są odpowiedzialni za odpowiedni dobór podpór i fundamenty, uwzględniające warunki geologiczne, hydrologiczne i geotechniczne. Projektują oni mosty i wiadukty kompleksowo – od fundamentów, poprzez wybór rodzaju i konstrukcji przęseł, aż po nawierzchnię. Często zajmują się doradztwem i prowadzeniem badań związanych z bezpieczną eksploatacją mostu (np. nośności, obciążenia ruchem, stanu technicznego, itp.). Zarówno specjaliści od dróg jak i mostów zajmują się również naprawami i remontami istniejących już obiektów, oraz modernizacjami, które mają zmieniać ich parametry (np. poszerzenie jezdni, zwiększenie przepustowości mostu).

Pracodawcy

Inżynierowie zajmujący się drogownictwem poszukiwani są przede wszystkim przez firmy projektowe (wyspecjalizowane w projektach drogowych) oraz firmy budowlane wykonawcze i remontowe. Znajdują oni również zatrudnienie w administracji publicznej i samorządowej, w instytucjach zarządzających drogami (Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zarządach dróg wojewódzkich, powiatowych i miejskich). Niejednokrotnie prowadzą własną działalność projektową i nadzorczą, zajmując się nadzorem inwestorskim i wykonawczym nad inwestycjami drogowymi. Otwarta pozostaje dla nich kariera naukowa i badawcza. 

Podobne artykuły

Podziel się ze znajomymi tym artykułem - udostępnij na FB lub wyślij e-maila korzystając z poniższych opcji:

wszystkie oferty