Ćwiczenia w definiowaniu i edycji definicji bloków

Ćwiczenia w definiowaniu i edycji definicji bloków

Tworzenie bloku 

Blok tworzymy za pomocą polecenia BLOK (BLOCK).

cad bloki

 

Można wyróżnić dwie ogólne koncepcje tworzenia (definicji) bloku:

− utworzyć blok w obrysie kwadratu o boku równym jednej jednostce. Podczas wstawiania takiego bloku podamy skale X i Y równe jego gabarytowym wymiarom mierzonym w kierunkach X i Y.

− utworzyć blok w naturalnych wymiarach. Podczas wstawiania takiego bloku podamy skale X i Y równe jedności.

Otwarcie danych:

 • Zamknąć wszystkie pliki projektów i otworzyć w trybie tylko do odczytu plik 12-Bloki-ABC.dwg
 • Zapisać plik na dysku, nadając mu nazwę BLOKI.dwg

Przejdźmy do ćwiczeń.

 

Zadanie: Przekształcić niezależne obiekty (A) w blok (B) o nazwie UM i punkcie wstawienia C.

cad bloki

Rozwiązanie:

Ustawić przełączniki na Pasku stanu tak, jak na rysunku

cad bloki

 • Z położonego na karcie Narzędzia główne (Home) panelu Blok (Block) wybrać przycisk narzędzia Utwórz (Create)
 • Wpisać nazwę bloku UM
 • Kliknąć przycisk 1

cad bloki

 • Wybrać obiekty za pomocą okna 2-3. Zakończyć operację wyboru, naciskając klawisz Enter
 • Kliknąć przycisk 4
 • Kliknąć punkt wstawienia (5)
 • Wypełnić pozostałe pola okna dialogowego jak na rysunku

Widoczne poniżej przycisku 4 wartości współrzędnych to odczytane z rysunku współrzędne XY punktu 5 i nie należy ich zmieniać

 • Kliknąć przycisk OK
 • Obiekty wybrane do bloku zniknęły z obszaru graficznego

Koniec zadania.

 • Zapisać zmiany w pliku projektu
 • Przejść do dalszych ćwiczeń.

 

Wstawianie bloku

Wstawianie (wystąpienia) bloku umożliwia polecenie WSTAW (INSERT).

cad bloki

 

Zadanie: Wykonać rysunek A.

Zachować rozmieszczenie i wymiary bloków dokładnie takie jak na rysun­ku B.

cad bloki

Rozwiązanie:

 • Powiększyć zakres rysunku

Efekt jest widoczny na rysunku

cad bloki

 

 • Z położonego na karcie Narzędzia główne (Home) panelu Blok (Block) wybrać przycisk narzędzia Wstaw (Insert)
 • Wypełnić pola okna dialogowego dokładnie tak, jak na rysunku

cad bloki

 • Kliknąć przycisk OK
 • Kliknąć dowolny punkt 1

cad bloki

Kontynuować dialog polecenia WSTAW (INSERT):

cad bloki

Efekt jest widoczny na rysunku 2

 • Przesunąć blok do położenia określonego w poleceniu zadania

Wykorzystać tryb śledzenia i chwilowy tryb lokalizacji Tymczasowy punkt lokalizacji.

 • Kontynuować samodzielnie wstawianie bloków aż do uzyskania efektu widocz­nego na rysunku 3

cad bloki

 • Wstawiać wystąpienia bloków od razu we właściwych położeniach.
 • Wykorzystywać tryb śledzenia i chwilowy tryb lokalizacji Tymczasowy punkt lokalizacji.

Koniec zadania.

Nie zamykać pliku! Wykorzystamy go do dalszych ćwiczeń.

 

Zapis definicji bloku na dysku

Podczas tworzenia bloku można podjąć decyzję o zapisie definicji bloku bezpośre­dnio na dysku. Można także zapisać na dysku dowolną pamiętaną w projekcie defi­nicję bloku, a także zapisać cały rysunek jako blok. Do tego celu służy polecenie PISZBLOK (WBLOCK).

cad bloki

Zadanie: Zapisać blok UM jako plik na dysku. Nadać mu nazwę UMnd.

Rozwiązanie:

 • Wydać polecenie PISZBLOK (WBLOCK)
 • Wypełnić pola okna dialogowego dokładnie tak, jak na rysunku

cad bloki

 

 • W polu Nazwa pliku i położenie: należy wpisać ścieżkę do naszego folderu roboczego.
 • Kliknąć przycisk OK

Koniec zadania.

Nie zamykać pliku! Wykorzystamy go do dalszych ćwiczeń.

 

Wstawianie pliku

Wstawianie zewnętrznego pliku projektu odbywa się analogicznie jak wstawianie wystąpienia zwykłego bloku.

 

cad bloki

Kontynuujmy ćwiczenia w tym samym pliku.

Zadanie:

Wstawić wystąpienie bloku UMnd.dwg o wymiarach 80 x 30 w położeniu jak na rysunku 1

cad bloki

 

Rozwiązanie:

 • Z położonego na karcie Narzędzia główne (Home) panelu Blok (Block) wybrać przycisk narzędzia Wstaw (Insert)

cad bloki

 • Kliknąć przycisk Przeglądaj... (Browse...) i w znany sposób wybrać oraz otwo­rzyć plik UMnd.dwg
 • Dokończyć operację wstawiania wystąpienia 1

 

Koniec zadania.

 

 

Dalsze informacje na temat pracy w CAD znajdziesz w sekcji Oprogramowanie CAD.

 

Materiał opracowany na podstawie książki Andrzeja Jaskulskiego "AutoCAD 2014 / LT2014 / 360 (WS)+. Kurs projektowania parametrycznego i nieparametrycznego 2D i 3D", Wydawnictwo Naukowe PWN 2013, str. 630 - 646. Pełną treść powyższego fragmentu można pobrać tutaj.  

cad

 

Podobne artykuły

Podziel się ze znajomymi tym artykułem - udostępnij na FB lub wyślij e-maila korzystając z poniższych opcji:

wszystkie oferty