Rodzaj linii (Właściwości ogólne obiektów)

Rodzaj linii (Właściwości ogólne obiektów)

Kontynuujmy ćwiczenia w pliku 08-Właściwości-ogólne.dwg . Rodzaj linii jest właściwością wymagającą dokładniejszego omówienia.

 • Jeżeli chcemy mieć pewność, że linie różnych rodzajów pasują do siebie, musi­my się zapoznać z obowiązującymi w programie AutoCAD zasadami zarządza­nia rodzajami linii.

Definicje źródłowe linii są przechowywane w plikach tekstowych typu *.LIN (na przykład acadiso.lin) i zanim staną się dostępne, muszą zostać wczytane do ry­sunku. Wykonujemy to za pomocą polecenia RODZLIN (LINETYPE):

rodzaj linii cad

Położenie listy rodzaju linii na panelu Właściwości (Properties) pokazano na rysunku:

rodzaj linii cad

Zamknąć plik projektu.

 

Wczytywanie i usuwanie rodzaju linii – ćwiczenia

Zadanie: Utworzyć nowy projekt na podstawie szablonu Szablon-1.dwt Wczytać rodzaje linii niezbędne do narysowania następujących obiektów:

rodzaj linii cad

Zastąpić definicje linii istniejące ewentualnie w pliku.

 

Rozwiązanie:

Definicje linii spełniające warunki zadania to zawarte w pliku acadiso.lin KRESKAKROPKA (DASHDOT) – linia jednopunktowa

KRESKOWA (DASHED) – linia kreskowa

 • Takie linie będą stosowane we wszystkich ćwiczeniach i zadaniach zawartych w podręczniku.

Linie o nazwach angielskich występują w programie AutoCAD od zawsze. Twór­cy polskiej wersji programu AutoCAD 2011 wpadli na pomysł, aby te nazwy przetłu­maczyć i taki stan obowiązuje do dziś. W wersji angielskiej nazwy tych linii pozostały niezmienione.

 • Zamknąć wszystkie pliki projektów i utworzyć nowy plik na podstawie szablonu Szablon-1.dwt
 • W dowolny sposób wydać polecenie RODZLIN (LINETYPE)
 • Wyświetlić szczegóły, klikając przycisk 1
 • Wypełnić pola okna dialogowego dokładnie tak jak na rysunku:

rodzaj linii cad

Upewnić się, że wartość bieżącej skali obiektu w polu 2 jest równa jeden.

 • Domyślna wartość bieżącej skali obiektu wynosi jeden. Można ją zmienić za pomocą polecenia (zmiennej systemowej) CELTSCALE. Należy kategorycznie unikać zmiany jej wartości.
 •  Ukryć szczegóły, klikając przycisk 3

Jeden z potrzebnych nam rodzajów linii KRESKAKROPKA (DASHDOT) (4) zo­stał już wczytany. Nie wiemy jednak, jaka dokładnie jest definicja tej linii, dlatego wczytamy ją ponownie.

rodzaj linii cad

 • Kliknąć przycisk 5
 • W oknie dialogowym Wczytaj lub uaktualnij rodzaje linii (Load or Reload Li­netypes) wybrać jako plik źródłowy acadiso.lin (6)
 • Kliknąć rodzaj linii KRESKAKROPKA (DASHDOT) (7)

rodzaj linii cad

 • Trzymając naciśnięty klawisz Ctrl, kliknąć rodzaj linii KRESKOWA (DASHED) (8). Tworzymy w ten sposób kolekcję wyboru złożoną z obu potrzebnych rodzajów linii za pomocą standardowej techniki wyboru z listy systemu operacyjnego Win­dows
 • Kliknąć przycisk OK (9)
 • Kliknąć pozycję 10

rodzaj linii cad

 • Jeżeli chcemy mieć pewność, że linie różnych rodzajów będą pasować do siebie i poprawnie reagować na zmianę skali globalnej rodzaju linii, to należy wczytać wszystkie niezbędne definicje linii z jednego pliku *.lin zastępując defini­cje już istniejące w pliku projektu.

Efekt jest widoczny na rysunku 11

rodzaj linii cad

 • Kliknąć przycisk OK (12)

Proces wczytywania definicji rodzajów linii został zakończony. Sprawdźmy jesz­cze, czy wczytane definicje są dostępne na liście rozwijanej panelu Właściwości (Pro­perties).

 • Rozwinąć listę 13 i sprawdzić obecność wczytanych definicji.

rodzaj linii cad

Koniec zadania.

Nie zamykać pliku! Wykorzystamy go do dalszych ćwiczeń.

 

Zadanie: Kontynuować ćwiczenia w pliku z poprzedniego zadania. Usunąć z niego definicję linii kreskowej.

Rozwiązanie:

 • W dowolny sposób wydać polecenie RODZLIN (LINETYPE)
 • Podświetlić kliknięciem definicję linii KRESKOWA (DASHED) (14)
 • Kliknąć przycisk 15

rodzaj linii cad

 • Kliknąć przycisk OK

Koniec zadania.

 • Zamknąć plik projektu

 

Zadanie: Utworzyć nowy projekt na podstawie szablonu Szablon-1.dwt Wczytać rodzaje linii niezbędne do narysowania następujących obiektów, zastępując nimi definicje istniejące.

rodzaj linii cad

Rozwiązanie:

Wykonać zadanie samodzielnie.

 • Zwrócić uwagę na zupełnie inny wygląd linii kreskowej i jednopunktowej niż w poprzednim zadaniu.
 • Dobrać linie o odpowiednim wyglądzie i pasujące do siebie, wzorując się na pliku 08-Właściwości-ogólne.dwg

Koniec zadania.

Nie zamykać pliku! Wykorzystamy go do dalszych ćwiczeń.

 

Efektywne zarządzanie rodzajami linii

Strategia zarządzania rodzajami linii zależy od tego, czy tworzymy od podstaw własny projekt i nie będziemy go z nikim współużytkować, czy naszym zadaniem jest „dorysować własną branżę” w istniejącym projekcie, nad którym pracowało już i jeszcze będzie pracować wielu innych konstruktorów.

 • W plikach utworzonych we wcześniejszych wersjach programu AutoCAD na­zwy niektórych nazwanych obiektów, np. stylów, rodzajów linii, trudno jest zmienić lub jest to wręcz niemożliwe.

 

Poprawna organizacja środowiska pracy

W podany w tym podrozdziale sposób powinno się zawsze organizować środowis­ko pracy. Odstępstw od tych zasad należy zdecydowanie unikać, jednak autor ma świadomość, że często konstruktor jest zmuszony pracować w środowisku źle zorgani­zowanym. Jeżeli będziemy konstruować indywidualnie lub wymieniać dane wyłącznie w naszym biurze, w którym wszyscy będą spełniać podane standardy, to z czytania kolejnego podrozdziału można zrezygnować. Oto zasady poprawnej organizacji śro­dowiska pracy. Ich stosowanie pozwala szybko tworzyć i efektywnie modyfikować dokumentację.

 • Jeżeli chcemy mieć pewność, że linie różnych rodzajów będą pasować do siebie i poprawnie reagować na zmianę skali globalnej rodzaju linii, to należy wczytać wszystkie niezbędne definicje linii z jednego pliku *.lin, zastępując defini­cje już istniejące w pliku projektu.

 • Zmieniać sposób wyświetlania wszystkich linii w całym projekcie (rozrzedzać lub zagęszczać) wyłącznie przez zmianę skali globalnej rodzaju linii RLSKALA (LTSCALE).
 • Nie manipulować indywidualnie skalami poszczególnych obiektów i grup obiektów.
 • Nie zmieniać, domyślnej wartości zmiennej systemowej CELTSCALE, która jest równa jeden.
 • Nie zmieniać, domyślnej wartości zmiennej systemowej PSLTSCALE, która jest równa jeden.

Na rysunku 1 przedstawiono efekt, jaki należy uzyskać w projekcie, który mamy wykonać. Zwróćmy uwagę na wygląd linii jednopunktowej i kreskowej na kolejnych rysunkach.

Na rysunkach 2 i 3 wczytane rodzaje linii nie zostały dobrze dobrane. Linie nie pasują do siebie. Mają różne proporcje długości kresek i przerw.

rodzaj linii cad

 

Linie z rysunku 4 i 5 mają co prawda właściwe proporcje długości kresek i przerw, ale niewłaściwe są ich wartości nominalne. Każda z nich wymaga w związku z tym innej skali rodzaju linii. Dlatego na rysunku 5 zmniejszono skalę globalną rodzaju linii. Jej zmniejszenie niczego jednak nie poprawiło. Zawsze tylko jedna z dwóch linii na ry­sunkach 4 i 5 wygląda poprawnie. Do osiągnięcia właściwego efektu konieczne było­by manipulowanie ich skalami indywidualnymi.

 • We wszystkich ćwiczeniach i zadaniach zawartych w podręczniku założono, że będziemy pracować w poprawnie zorganizowanym środowisku. Będziemy za­tem budować to środowisko od podstaw zgodnie z powyższymi zasadami.

 

Dalsze informacje na temat pracy w CAD znajdziesz w sekcji Oprogramowanie CAD.

 

Materiał opracowany na podstawie książki Andrzeja Jaskulskiego "AutoCAD 2014 / LT2014 / 360 (WS)+. Kurs projektowania parametrycznego i nieparametrycznego 2D i 3D", Wydawnictwo Naukowe PWN 2013,  str. 453 - 466. Pełną treść powyższego fragmentu można pobrać tutaj.

cad

 

Podobne artykuły

Podziel się ze znajomymi tym artykułem - udostępnij na FB lub wyślij e-maila korzystając z poniższych opcji:

wszystkie oferty