Inżynier inżynierii środowiska - oczyszczanie miast i gospodarka odpadami

Inżynier inżynierii środowiska ma możliwość realizowania się w wielu obszarach związanych z szeroko rozumianym środowiskiem naturalnym, m.in. z wodami, powietrzem i gruntami. Jedną z najbardziej perspektywicznych specjalizacji jest oczyszczanie miast i gospodarowanie odpadami. Coraz większy nacisk kładziony na ochronę środowiska oraz coraz bardziej paląca konieczność odzyskiwania surowców sprawiają, że pracy dla tego typu specjalistów nie powinno zabraknąć.

Obowiązki inżyniera inżynierii środowiska, specjalność: oczyszczanie miast i gospodarka odpadami

Do podstawowych obowiązków inżyniera inżynierii środowiska o specjalności oczyszczania miast i gospodarki odpadami należą szeroko rozumiane zagadnienia składowania odpadów, gospodarowania nimi i recyklingu. Inżynier zajmuje się projektowaniem i doradzaniem w zakresie tworzenia oraz modernizowania systemów gromadzenia i utylizacji odpadów, opiniuje i doradza w zakresie lokalizacji zakładów zajmujących się zbieraniem i utylizacją śmieci (z uwzględnieniem zapotrzebowania i uwarunkowań logistycznych), jak również opracowuje projekty wysypisk śmieci. Do jego zadań należy również opiniowanie i testowanie nowych urządzeń do utylizacji odpadów, a także doradztwo technologiczne przy projektowanych i wykonywanych inwestycjach. Inżynier inżynierii środowiska zajmuje się również modernizowaniem istniejących już zakładów, wysypisk i urządzeń, oraz analizą możliwości zastąpienia ich przez nowsze technologie (w szczególności wtedy, gdy nowe rozwiązania są tańsze, mają mniejszy negatywny wpływ na środowisko i pozwalają osiągnąć lepsze wyniki). Do jego obowiązków należy również konsultowanie nowych projektów (z zakresu zbierania, transportu i przetwarzania odpadów), jak również przygotowywanie i wdrażanie procedur i standardów, które staną się podstawą postępowania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Niejednokrotnie odpowiada on także za zaprojektowanie i wdrożenie optymalnego systemu transportu odpadów.

Wymagania

Praca inżyniera inżynierii środowiska, zajmującego się gospodarką odpadami wymaga dużej wiedzy z zakresu ochrony środowiska, logistyki i nowoczesnych technologii stosowanych w tej dziedzinie. Inżynier powinien mieć dużą motywację do pracy i własnego rozwoju, poszukiwania coraz to lepszych rozwiązań, jak również zapoznawania się z coraz to nowszymi technologiami utylizacji i recyklingu odpadów. Praca ta nie należy do prac ciężkich, jednak niejednokrotnie wymaga również pracy w terenie (planowanie wysypiska, nadzorowanie funkcjonowania zakładów utylizacyjnych itp.).

Pracodawcy i zarobki

Inżynierowie ze specjalizacją gospodarowania odpadami są poszukiwani przez zakłady utylizacyjne, firmy recyklingowe oraz firmy komunalne. Zatrudnienie znajdą oni również w administracji publicznej i samorządowej, w działach zajmujących się gospodarką komunalną, oraz w firmach produkujących lub sprzedających technologie wykorzystywane w tej dziedzinie. Średnio, pracując na etacie inżynier inżynierii środowiska może zarobić ok. 4 – 4,5 tys. PLN brutto.

    Majlow 11.12.2012 o 14:42

    Witam, jestem inżynierem inżynierii środowiska w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi i przemysłowymi. Praca jest na prawdę bardzo ciekawa, ale obejmuje bardzo duży zakres wszystkiego, wymagając tym samym wielu rożnych umiejętności (niekoniecznie od razu szybkiej analizy sytuacji, ale chociaż odnalezienia się w sprawie) od najważniejszej rzeczy jaką są ujęte w bardzo szerokich ramach przepisy prawa, przez poznanie starych metod przetwarzania odpadów w urządzeniach stacjonarnych i/lub mobilnych oraz całych instalacji, również z czasem dobór ( modernizacja) nowych instalacji, kończąc na logistyce i części ekonomicznej, czyli pieniądzach (budżety,inwestycje, przetargi). Wykształcenie z uczelni technicznej uzupełniłem najpierw wiedzą na temat przepisów pracując w miejskiej jednostce samorządowej, następnie trafiłem na nową inwestycję (od początku analizując i opiniując całą dokumentację) w tej samem jednostce, dotyczącą budowy, a z czasem rozruchu i (mojego) rocznego nadzoru (metodą prób i błędów), instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów (więcej info na priv). Jednocześnie cały czas miałem dostęp do zamkniętego i zrekultywowanego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (dokumentacja, wizje lokalne i nadzór fizyczny na miejscu) oraz wybudowanych tam instalacji do ujmowania i unieszkodliwiania biogazu. Z czasem trafiłem do sektora prywatnego z dużym udziałem w lokalnym rynku i tym samym ogromnym strumieniem odpadów komunalnych przetwarzanych na posiadanych dwóch dużych własnych instalacjach do sortowania i produkcji paliwa zastępczego. Pomału ogarniam całą problematykę obsługi klienta, transportu, odbioru, magazynowania i wreszcie na końcu przetwarzania odpadów, mając cały czas na uwadze drastyczne zmiany wielu branżowych przepisów. Wszystko to związane jest z poznaniem ogromnej ilościowo i zróżnicowanej dokumentacji, w tym dotyczącej odpadów przemysłowych (decyzje i zezwolenia i wszystkie z tym związane dalsze aspekty) oraz praca na różnych systemach komputerowych. Pozdrawiam

Podobne artykuły

Podziel się ze znajomymi tym artykułem - udostępnij na FB lub wyślij e-maila korzystając z poniższych opcji:

wszystkie oferty