Wielokąty AutoCAD

Wielokąty AutoCAD

Wielokąty są tworzone za pomocą polilinii. Można je zatem poddawać wszystkim operacjom edycyjnym, jakie są dostępne dla polilinii.

Prostokąt

Prostokąty tworzymy za pomocą polecenia PROSTOK (RECTANG):

wielokąty autocad

wielokąty autocad

Opcje

Oto wybrane opcje polecenia PROSTOK (RECTANG):

Określ pierwszy narożnik – nie wymaga komentarza.

Fazuj (C) – tworzy prostokąt o fazowanych narożnikach (patrz też polecenie FAZUJ (CHAMFER)).

Zaokrąglij (F) – tworzy prostokąt o zaokrąglonych narożnikach (patrz też polecenie ZAOKRĄGL (FILLET)).

Szerokość (W) – zmienia szerokość polilinii tworzącej prostokąt (patrz też polecenie PLINIA (PLINE)).

Wymiary (D) – tworzy prostokąt o zadanej długości (mierzonej wzdłuż osi X) i szerokości (mierzonej wzdłuż osi Y). Dostępna dopiero po określeniu pierwszego wierzchołka. W ostatniej fazie tworzenia można wybrać jedno z czterech położeń tworzonego prostokąta.

Obszar (A) – tworzy prostokąt o podanym polu powierzchni i długości jednego z boków. Dostępna dopiero po określeniu pierwszego wierzchołka.

oBrót (R) – tworzy prostokąt pod kątem w stosunku do osi X. Dostępna dopiero po określeniu pierwszego wierzchołka.

 

Ćwiczenia

 • Zamknąć wszystkie pliki projektów i utworzyć nowy plik na podstawie szablonu Szablon-1.dwt
 • Zapisać plik na dysku, nadając mu nazwę Roboczy.dwg Zastąpić istniejący plik o tej samej nazwie
 • Ustawić przełączniki na Pasku stanu tak, jak na rysunku:

wielokąty autocad

Zadanie: Utworzyć prostokąt o wymiarach jak na rysunku, zaczynając z punktu 1. Nie używać opcji Wymiary (d).

wielokąty autocad

Rozwiązanie:

Wykonać zadanie samodzielnie.

 • Pamiętać, że tekst wymiarowy 53,2 wyświetlany z przecinkiem jako separato­rem części ułamkowej musi być wprowadzony jako 53.2 
 • Współrzędne punktu 2 najłatwiej jest określić jako względne kartezjańskie. 

Koniec zadania.

 • Za pomocą przycisku Cofaj (Undo) wycofać skutki ostatniej operacji.

 

Zadanie: Za pomocą opcji Wymiary (d) utworzyć taki sam prostokąt jak w zadaniu poprzednim. Zacząć z punktu 1.

wielokąty autocad

Rozwiązanie:

 • Z położonego na karcie Narzędzia główne (Home) panelu Rysuj (Draw) wybrać przycisk narzędzia Prostokąt (Rectangle)
 • Kliknąć punkt 1
 • Wpisać nazwę opcji W (d) i zatwierdzić klawiszem Enter
 • Podać i zatwierdzić klawiszem Enter kolejno: długość 53.2 i szerokość 25.9
 • Przesuwać kursor (nie klikać!) kolejno do punktów 2, 3 i 4, obserwując animację prostokąta
 • Kliknąć punkt 5

Koniec zadania.

 

Zadanie: Za pomocą polecenia PROSTOK (RECTANG) utworzyć kwadrat w położeniu jak na rysunku.

wielokąty autocad

Rozwiązanie:

 • Zastosować opcje: oBrót (r) oraz Wymiary (d).

Koniec zadania.

 

Poza prostokątami program pozwala tworzyć dowolne wielokąty foremne. Do te­go celu służy polecenie WIELOBOK (POLYGON).

wielokąty autocad

Wielokąt można zdefiniować na trzy sposoby. Przez podanie liczby boków oraz: − promienia okręgu, w który jest wpisany,

− promienia okręgu, na którym jest opisany,

− długości boku wielokąta.

 

Opcje

Opcje polecenia WIELOBOK (POLYGON) są następujące: 

wielokąty autocad

wielokąty autocad

Ćwiczenia

Zamknąć wszystkie pliki projektów i utworzyć nowy plik na podstawie szablonu Szablon-1.dwt

Zapisać plik na dysku, nadając mu nazwę Roboczy.dwg Zastąpić istniejący plik o tej samej nazwie

Ustawić przełączniki na Pasku stanu tak, jak na rysunku:

wielokąty autocad

Zadanie: Za pomocą polecenia WIELOBOK (POLYGON) utworzyć sześciokąt w położeniu jak na rysunku.

wielokąty autocad

 

Dalsze informacje na temat pracy w CAD znajdziesz w sekcji Oprogramowanie CAD.

 

Materiał opracowany na podstawie książki Andrzeja Jaskulskiego "AutoCAD 2014 / LT2014 / 360 (WS)+. Kurs projektowania parametrycznego i nieparametrycznego 2D i 3D", Wydawnictwo Naukowe PWN 2013, str. 219 - 232. Pełną treść powyższego fragmentu można pobrać tutaj

cad

 

Podobne artykuły

Podziel się ze znajomymi tym artykułem - udostępnij na FB lub wyślij e-maila korzystając z poniższych opcji:

wszystkie oferty