Inżynier inżynierii środowiska - hydrolog

Hydrologia jest nauką zajmującą się wodami podziemnymi, badaniem ich składu i położenia, analizowaniem ruchów wody oraz ewolucją zbiorników. W gospodarce wiedza z zakresu hydrologii wykorzystywana jest w m.in. ochronie środowiska, górnictwie oraz systemach nawadniania.

Zadania inżyniera inżynierii środowiska - hydrologa

Inżynier ochrony środowiska - hydrolog zajmuje się przede wszystkim hydrologią praktyczną czyli praktycznym wykorzystaniem wiedzy z zakresu gospodarki wodnej. Do jego zadań należy badanie zjawisk, takich jak np. opady, parowanie, retencja i prowadzenie odpowiednich pomiarów, na podstawie których tworzone są później ekspertyzy i bilanse wodne. Hydrolodzy zajmują się również nadzorowaniem i zarządzaniem zbiornikami retencyjnymi (podejmują decyzję o opróżnieniu lub napełnieniu zbiornika), zarówno w czasie zagrożenia powodziami, jak i w przypadkach suszy. Przygotowują również prognozy powodziowe (tzw. prognozy hydrologiczne) oraz opinie dotyczące wpływu gospodarki wodnej na środowisko i na potrzeby energetyki. Zajmują się także przewidywaniem konsekwencji i projektowaniem możliwych scenariuszy sytuacji. W górnictwie wiedzę hydrogeologów wykorzystuje się do projektowania, wdrażania i nadzoru systemów odwadniania kopalń i zabezpieczania ich przed zalaniem wodami podziemnymi. Inżynier ochrony środowiska zajmuje się również projektowaniem systemów zamkniętego obiegu wody dla przemysłu, prowadzi obserwacje zjawisk związanych w działaniem wody (np. osuwisk), opiniuje i projektuje zbiorniki wodne oraz sposoby regulowania rzek.

Inne specjalizacje

W zależności od specjalizacji inżynier ochrony środowiska może zajmować się również melioracjami (tworzeniem i zarządzaniem systemami zabezpieczenia przeciwpowodziowego, zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków, itp.), oczyszczaniem miast (gospodarka odpadami, metody i sposoby składowania, technologie recyklingu i przetwarzania odpadów) oraz instalacjami sanitarnymi (projektowaniem, zarządzaniem i ulepszaniem instalacji wodnych, kanalizacyjnych, gazowych, wentylacyjnych i innych).

Pracodawcy i zarobki

Zapotrzebowanie na inżynierów ochrony środowiska na rynku ciągle wzrasta. Coraz surowsze normy i wymagania dotyczące zachowania stanu środowiska naturalnego powodują, że inżynierowie tej grupy znajdują zatrudnienie w firmach zajmujących się ochroną środowiska, zakładach produkcyjnych, elektrowniach wodnych, firmach budowlanych i architektonicznych. Wielu z nich znajduje pracę w zakładach użyteczności publicznej – zakładach oczyszczania miast, komunalnych, przedsiębiorstwach wodociągowych, a także w kopalniach. Często inżynierowie prowadzą własną działalność gospodarczą o profilu projektowo – doradczo – wykonawczym. Pracując na etacie średnio można zarobić ok. 4,5 tys. PLN brutto, jednak zdecydowanie najwięcej zarabia się prowadząc własną działalność. Opracowanie rozwiązania hydrologicznego, opatentowanie go i wdrożenie może przynieść od kilku do nawet kilkunastu tysięcy złotych miesięcznego dochodu z tytułu opłat za wykorzystanie patentu. 

Podobne artykuły

Podziel się ze znajomymi tym artykułem - udostępnij na FB lub wyślij e-maila korzystając z poniższych opcji:

wszystkie oferty