Elektroenergetyk elektrowni cieplnych i wodnych

Elektroenergetycy zatrudniani są głównie w elektrociepłowniach i elektrowniach (cieplnych oraz wodnych). Ich podstawowym zadaniem jest utrzymanie elektrowni w ruchu, nawet w sytuacjach awaryjnych.

Zakres zadań inżyniera - elektroenergetyka

Po podstawowych zadań elektroenergetyka należy nadzór nad urządzeniami pracującymi w elektrowniach i elektrociepłowniach. Elektroenergetyk na bieżąco monitoruje stan urządzeń, w szczególności generatorów, transformatorów, rozdzielni, a w elektrowniach wodnych hydrogeneratorów. W przypadku awarii jest on osobą decydującą o postępowaniu – może albo wyłączyć uszkodzone urządzenie (zastępując go rezerwowym), albo też próbować zmniejszyć jego obciążenie energetyczne, poprzez zmiany ustawienia przełączeń. Zabezpieczenie wadliwego urządzenia pozwala na jego naprawienie – elektroenergetyk decyduje o sposobie naprawy, nadzoruje i wspomaga merytorycznie ekipę remontową. Na bieżąco konserwuje i monitoruje stan pracujących urządzeń, przeprowadza pomiary zużycia prądu, temperatury oraz innych ważnych czynników mogących wpływać na pracę elektrowni. W elektrowniach wodnych troszczy się o dobry stan urządzeń hydrotechnicznych (śluz, jazów), w elektrowniach cieplnych zapewnia niezakłócone funkcjonowanie układów chłodzenia i baterii akumulatorowych. Do jego zadań należy również diagnoza przyczyn, które powodują (lub mogą spowodować) zniszczenie lub wadliwe funkcjonowanie instalacji, jak również przywracanie ich do pełnej sprawności. Nadzoruje również sprawność układów rezerwowych i kontroluje przestrzeganie procedur awaryjnych w razie wystąpienia awarii.

Cechy osobowości

Praca elektroenergetyka nie należy do prac ciężkich, jest jednak bardzo wymagająca pod kątem odporności na stres i umiejętności podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych. Od decyzji elektroenergetyka zależy nieprzerwane funkcjonowanie elektrowni i elektrociepłowni, dlatego też często musi on pracować pod presją. Wymagana jest dokładność wykonywanych prac (zwłaszcza jeśli pracuje on w sekcji remontowej), dyspozycyjność oraz bardzo dobry stan zdrowia. Niejednokrotnie trzeba pracować w systemie zmianowym lub w nadgodzinach (także w weekendy). Elektroenergetyk nie może być daltonistą, jak również chorować na choroby, których napady mogą zakłócać jego nadzór nad aparaturą (np. padaczkę, cukrzycę insulino zależną).

Pracodawcy i zarobki

Podstawowym miejscem pracy elektroenergetyka są wszelkiego rodzaju elektrownie (cieplne, wodne, wiatrowe, atomowe, słoneczne) i elektrociepłownie. Zapotrzebowanie na elektroenergetyków zgłaszają również duże zakłady produkcyjne, funkcjonujące w ruchu ciągłym (np. motoryzacyjne), huty oraz odlewnie. Coraz częściej elektroenergetycy są poszukiwani do pracy związanej z utrzymaniem ruchu w transporcie, np. w metrze, na kolei, w systemach informacji drogowej. Inżynier elektroenergetyki może zarobić średnio 3 tys. PLN netto, ale w zależności od miejsca pracy - także nawet powyżej 8 tys. PLN.

Podobne artykuły

Podziel się ze znajomymi tym artykułem - udostępnij na FB lub wyślij e-maila korzystając z poniższych opcji:

wszystkie oferty