Inżynier budownictwa kolejowego

Jedną z ciekawych, ale niezbyt poszukiwanych na rynku specjalizacji dla inżynierów budownictwa, jest specjalizacja w projektowaniu, budowaniu i zarządzaniu węzłami, liniami i stacjami kolejowymi. Niskie zainteresowanie na rynku wynika z małej ilości inwestycji w kolejnictwie oraz ograniczonej liczbie stanowisk pracy. Trend ten może jednak ulec zmianie, w momencie zakończenia monopolu PKP na eksploatację i budowanie sieci kolejowych i dopuszczenie do rynku innych, zagranicznych konkurentów. Trwają również rządowe prace nad opracowaniem programu inwestycji kolejowych w Polsce, uwzględniającego m.in. stworzenie, modernizację i rewitalizację infrastruktury kolejowej, oraz prace przygotowujące do wdrożenia całkiem nowych inwestycji, takich jak koleje dużych prędkości.

Obowiązki inżyniera o specjalizacji kolejowej

Zadania zlecane inżynierom zajmującym się zagadnieniami kolejnictwa skupiają się wokół projektowania, realizacji i nadzorowania prac związanych z tworzeniem nowych i modernizacją starych linii, węzłów i dworców kolejowych. Projektowanie rozpoczyna analiza zapotrzebowania na połączenia kolejowe na danym obszarze. Inżynier ustala przebieg linii kolejowej tak, by spełniała ona wymagania bezpieczeństwa i była dopasowana do wymogów ruchu kolejowego (parametry geometryczne projektu). Oprócz tego ustala on również konstrukcyjne i technologiczne wytyczne projektu (określenie parametrów nasypu kolejowego, szyn, sposobu ich montażu, spadków, przechyłek i innych). Istotne jest uwzględnienie w projekcie warunków geologicznych i hydrogeologicznych podłoża na którym mają zostać położone szyny. Na etapie wdrażania projektu, inżynier budownictwa kolejowego sprawuje nadzór nad zgodnością wykonywanych prac z zatwierdzonym projektem. Do jego obowiązków należy również nadzorowanie remontów obiektów związanych z ruchem kolejowym (małych obiektów inżynierskich, stacji) oraz wykonywanie tych remontów. Inżynierowie zajmują się również dostosowywaniem tras kolejowych do wymagań szybkich pociągów (takich jak TGV lub Pendolino). W zakresie ich obowiązków jest również utrzymanie, konserwacja i nadzorowanie eksploatacji linii i węzłów kolejowych oraz zapewnienie bezpieczeństwa ich użytkowania, przy utrzymaniu płynności ruchu.

Pracodawcy i uprawnienia

Inżynierowie zajmujący się zagadnieniami kolejnictwa znajdą zatrudnienie w różnych spółkach PKP, przede wszystkim tych zajmujących się utrzymaniem i eksploatacją torowisk. Zainteresowane ich wiedzą mogą być również pracownie projektowe (specjalizujące się w zagadnieniach kolejowych). Oprócz powyższych, inżynierowie mający odpowiednie uprawnienia budowlane (nadawane po odbyciu praktyk i zdaniu egzaminów) mogą pracować na budowach jako nadzór budowlany (uprawnienia wykonawcze), lub rzeczoznawcy budowlany (uprawnienia rzeczoznawcy). Samodzielne wykonywanie funkcji w zakresie budownictwa wymaga również (oprócz posiadania uprawnień) bycia członkiem Izby Inżynierów Budownictwa. 

Podobne artykuły

Podziel się ze znajomymi tym artykułem - udostępnij na FB lub wyślij e-maila korzystając z poniższych opcji:

wszystkie oferty