Pani informatyczka? Kobiety w branży IT

Przy coraz to szybciej rosnącym zapotrzebowaniu na osoby o wysokich kompetencjach z zakresu IT, znajomość nowych technologii nie jest jedynie możliwością, a staje się koniecznością. Branża IT ciągle pozostaje zdominowana przez mężczyzn, chociaż nic nie przeszkadza temu, by kobiety również zajmowały się zagadnieniami technicznymi. Ciągle jednak pokutuje stereotypowe myślenie, że jest to branża "męska". Czy zwiększenie obecności kobiet w branży IT jest odpowiedzią na rosnący popyt?

Męskie statystyki

Branża IT to jedna z bardziej zmaskulinizowanych branż. Biorąc pod uwagę ogólne dane z krajów UE niecała 1/4 wszystkich pracowników tej branży to kobiety. Podobnie jest na stanowiskach kierowniczych w działach IT - tylko niecałe 28% stanowisk zajmują kobiety. Jeszcze gorzej jest na w świecie akademickim i w grupie osób zajmujących się sprzętem komputerowym. Na uczelniach kobiety obejmują zaledwie 5,8% wysokich stanowisk (na wydziałach związanych z technologią i inżynierią), a sprzętem w ponad 90% zajmują się mężczyźni. Informatyka tak, studia techniczne nie Badania genderowe w sektorze IT, przeprowadzone w pięciu krajach europejskich przez European Schoolnet (EUN) na zlecenie firmy Cisco Systems (link gttp://blog.eun.org/insightblog/upload/Women_and_ICT_FINAL.pdf) pokazują, że dzieci w wieku licealnym są w podobnym stopniu zainteresowane technologiami IT - płeć nie ma tutaj żadnego znaczenia. Zmiany zaczynają się na późniejszym etapie - przy wyborze studiów. Chociaż wiele kobiet decyduje się studiować kierunki techniczne, niewiele z nich wybiera później karierę w branży IT. Przyczyny takiego wyboru są złożone. Jedną z najważniejszych są stereotypy - kobieta studiująca kierunki techniczne często spotyka się z niewybrednymi żartami, jakoby wybierała studia pod kątem łatwego wyboru przyszłego męża. Zawody z branży IT są również postrzegane jako bardziej "męskie" niż "kobiece" i to przez obie płcie.

Przeszkodą są również role społeczne przypisywane poszczególnym płciom i postrzeganie ludzi przez ich pryzmat, a także oczekiwania rodziców wobec dzieci, które mają duży wpływ na wybór kierunku studiów. Co ciekawe, w przypadku chłopców decydujący głos mają ojcowie, w przypadku córek - matki. W efekcie w 2011 roku na politechnikach w Polsce tylko 1/3 studentów była płci pięknej. Jednak nawet studiując na politechnikach kobiety wybierają kierunki mniej techniczne, np. zarządzanie, architekturę czy studia związane z ochroną środowiska. Na wydziałach stricte technicznych kobiety stanowią ledwie kilka procent ogólnej liczby studentów, są również takie wydziały, gdzie 100% studentów to mężczyźni.

Przyszłość jest kobietą?

Starzejące się społeczeństwo i coraz szybciej postępująca komputeryzacja wszystkich dziedzin życia sprawiają, że kompetencje z zakresu IT stają się coraz bardziej poszukiwanymi na rynku. Coraz większą lukę na rynku mogłyby wypełnić kobiety, jednak informatyka i zawody IT wciąż nie cieszą się powodzeniem u płci pięknej i pomimo wdrażania wielu programów, mających zachęcić panie do studiowania kierunków technicznych (takich jak np. program "kobiety na politechniki").

Podobne artykuły

Podziel się ze znajomymi tym artykułem - udostępnij na FB lub wyślij e-maila korzystając z poniższych opcji:

wszystkie oferty