Poszukiwane kompetencje na rynku IT

Pracownicy IT, podobnie jak pracownicy innych branż, muszą zmierzyć się z rynkiem pracy, który podczas kryzysu zachowuje się niczym kapryśna panna. Kluczowe w wyborze kandydata na określone stanowisko pracy może okazać się nie tylko to, co decydowało zwykle - wiedza, certyfikaty, umiejętności techniczne, ale również dodatkowe kompetencje, które dotychczas nie były wymagane. Jakich umiejętności oczekują pracodawcy od swoich pracowników działów IT? 

Kompetencje poszukiwane

Działy IT przestały być zamkniętymi, autonomicznymi jednostkami działającymi w firmach. Od kilku lat, gdy systemy zarządzania kompleksowo są wdrażane w całej firmie, również od pracowników IT oczekuje się dodatkowych umiejętności. Postępująca komputeryzacja wszystkich działów sprawia, że jedną z takich kompetencji jest umiejętność jasnej i zrozumiałej komunikacji. Niejednokrotnie to pracownik IT jest tym, który musi wytłumaczyć laikowi z innego działu zasady funkcjonowania nowo wdrożonego systemu CRM lub ERP. Inną z poszukiwanych kompetencji jest szerokie, analityczne spojrzenie na działalność firmy. Zrozumienie jej zasad pozwala bowiem efektywniej wykorzystać dostępne narzędzia IT, co przekłada się na lepsze zarządzanie i finansowe profity. Poszukiwana jest również kreatywność - nieszablonowe podejście do zadań, ciągłe dążenie do poszukiwania lepszych rozwiązań i rozwoju (zarówno firmy, jak i osobistego). Coraz więcej projektów wymaga zaangażowania większej ilości osób i nie kończy się tylko na dziale IT. To sprawia, że ważna jest również umiejętność współpracy w grupie i pokrewne jej umiejętności miękkie, takie jak np. rozwiązywanie konfliktów czy negocjacje.

Kompetencje niepotrzebne

Oprócz poszukiwanych kompetencji są również takie zachowania, które raczej nie są pożądane. Pracodawcy zdecydowanie nie lubią, jak osoby pracujące w działach IT są przekonane o swojej nieomylności. Wiara w bycie osobą niezastąpioną często okazuje się złudna, szczególnie w przypadku branży komputerowej, gdzie młody wiek nie jest przeszkodą, a raczej atutem. Niezastąpieni często okazują się jednak możliwi do zastąpienia ? przez swoich młodszych kolegów. Zastępowanie starych pracowników nowymi ma również drugie uzasadnienie - branża IT rozwija się w sposób bardzo dynamiczny, kto chce się w niej utrzymać, musi się do tego rozwoju dostosować. Pracownik, który "osiadł na laurach" i nie rozwija swoich kompetencji jest dla firmy po pewnym czasie nieużyteczny - jego wiedza nie uwzględnia najnowszych trendów i zmian, z którymi firmie przychodzi się zmierzyć. Dlatego też bywa, że jest zastępowany przez świeżo upieczonego absolwenta lub nawet studenta.

Kolejnym błędem popełnianym przez pracowników sektora IT jest brak autopromocji. Podobnie jak firma kreuje swój wizerunek na rynku poprzez działania PR-owe, tak i pracownik powinien dbać o to, by informować swoich przełożonych i innych pracowników nad czym pracuje. Umiejętność zrobienia tego w profesjonalny sposób sprawia, że współczesny informatyk powinien nie tylko być biegły w swojej dziedzinie, ale również powinien być pracownikiem o rozwiniętych kompetencjach miękkich, które dotychczas były wymagane głównie od menedżerów.

Podobne artykuły

Podziel się ze znajomymi tym artykułem - udostępnij na FB lub wyślij e-maila korzystając z poniższych opcji:

wszystkie oferty