Gotowe CV inżyniera - po polsku i po angielsku

cv inżyniera, przykładowe CVPoniżej znajdziesz przykładowe CV inżyniera w języku polskim. To samo CV inżyniera, ale w języku angielskim znajdziesz tutaj. Podane CV inżyniera możesz skopiować do programu typu Word i zmodyfikować do swoich potrzeb.

 

Curriculum Vitae

 

Dane osobowe:


Jan Nowak

Ul. Ukośna 22

00-983 Kraków

Tel. 567 89 05

 

Wiek: 43 lata

Stan cywilny: żonaty

 

CEL:

Stanowisko starszego inżyniera projektanta w dziale głównego inżyniera, odpowiedzialnego za projekt obejmujący plan konstrukcyjny, instalację oraz rozruch urządzeń.

 

PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ:

1995 do chwili obecnej: Huta Aluminium “ALUX”  

Starszy inżynier projektant (od 1995 do chwili obecnej)

Współpracując z działem głównego mechanika, byłem odpowiedzialny za zaprojektowanie, instalację, rozruch oraz korygowanie usterek pracy pieca do produkcji aluminium i magnezu ( z uwzględnieniem procesów wapniowych oraz systemu podawania surowców). Koordynując prace działów głównego mechanika i głównego elektryka, z powodzeniem kierowałem projektem konstrukcji kompleksowego pieca (projekt wykonany w  terminie i 5% poniżej zaplanowanego budżetu). Wartość inwestycji: 15 mln złotych. Przeprojektowałem ogniotrwałe okładziny stosowane w procesach wapniowych , czego rezultatem jest zmniejszenie utrat ciepła o 30% w starych i 45% w nowych zespołach.

1990 – 1995 Kombinat Górniczo –Hutniczy “Bolesław”

Inżynier Projektant  (1990-1995)

Pracowałem w biurze konstrukcyjnym nad projektami pieców do wytopu cynku oraz urządzeń podających surowiec. Byłem asystentem głównego inżyniera przy rozruchu kompleksowego pieca  o wartości  15mln złotych oraz związanych z tym systemów przekazywania surowców w nowej odlewni.

WYKSZTAŁCENIE:

Magister inżynier mechanik

Akademia Górniczo-Hutnicza,Kraków, 1990

Kierunek: Mechanizacja i automatyzacja odlewni

REFERENCJE:  Na życzenie.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz.883).

 

Mamy nadzieję, że podany wzór CV będziesz mógł wykorzystać w toku procesu rekrutacyjnego. Pamiętaj oczywiście o tym, aby wzór CV dla inżyniera dostosować do swoich potrzeb. 

Tagi: Gotowe CV, CV inżyniera

Podobne artykuły

Podziel się ze znajomymi tym artykułem - udostępnij na FB lub wyślij e-maila korzystając z poniższych opcji:

wszystkie oferty