Urbanista - opis stanowiska i perspektywy pracy

W czasach gdy większość ludności mieszka w miastach urbanista jest bardzo ważnym zawodem. Jednakże rynek pracy nie odzwierciedla tych potrzeb. W ofertach pracy na próżno szukać ofert skierowanych do urbanistów. Również wynagrodzenie na tych stanowiskach nie jest wysokie. Co sprawia, że tak istotny zawód jest tak niedoceniany na rynku pracy?

Czym zajmuje się urbanista?

Do głównych zadań urbanisty należy planowanie przestrzenne, a więc poszukiwanie takich rozwiązań w zakresie kształtowania przestrzeni na poziomie mikro (osiedla, miasta) i makro (regiony, państwa), które pozwolą unikać konfliktów, zapewnią zrównoważony rozwój, ochronę środowiska i uporządkowany ład przestrzenny. Działania urbanisty skupiają się więc na takim zaplanowaniu określonej przestrzeni, która będzie najbardziej korzystne dla funkcjonowania społeczności zamieszkującej dany obszar.

Dobrze rozplanowana przestrzeń jest wynikiem wielu czynników. Jednym z nich jest odpowiednie rozmieszczenia poszczególnych obiektów (obiektów użyteczności publicznej, ciągów komunikacyjnych, terenów rekreacyjnych i sportowych, szkół, itp.). Urbanista powinien zapewnić mieszkańcom możliwość korzystania z tych obiektów (odpowiednio dobrane funkcje oraz odległości), bezproblemowe poruszanie się w ramach obszaru oraz możliwość łatwego wydostania się poza jego obręb (odpowiednia sieć dróg, chodników, odpowiednia przepustowość dróg) oraz ergonomia (ergonomiczne ciągi komunikacyjne, rozmieszczenie obiektów). Urbanista tworzy więc idealny model obszaru pod kątem ergonomii funkcjonowania oraz wykorzystania i zagospodarowania przestrzeni.

W swoich pracach urbanista musi również uwzględnić już istniejące plany zagospodarowania przestrzennego dla określonych obszarów. Plany tworzone są w podobny sposób jak powyżej, jednak większy jest ich zasięg (najczęściej obejmują fragment gminy lub miasta). Urbanista zajmuje się również analizowaniem wpływu nowych inwestycji na warunki społeczne i środowisko, a także przygotowuje projekty rozbudowy miast.

Praca urbanisty w dużej mierze polega na pracy biurowej (wyrysowywanie projektu, analiza dokumentów, przygotowywanie raportów), jednak nie brak w niej kontaktu z innymi ludźmi (konieczność uzgodnień, współpraca z geodetami, demografami, specjalistami inżynierii miejskiej). Niejednokrotnie musi on także skonfrontować plany w rzeczywistością, co wymaga od niego wyjazdu w teren. Uprawnienia samodzielnego urbanisty otrzymuje się po uzyskaniu wpisu do Polskiej Izby Urbanistów - zdanie egzaminów i praktyki nie są wymagane.

Pracodawcy i zarobki

Od strony administracyjnej planowaniem zajmują się wyspecjalizowane jednostki samorządu terytorialnego – gminy, miasta, i to właśnie w urzędach gmin lub miast, w referatach poświeconych gospodarce przestrzennej urbaniści znajdują najczęściej zatrudnienie. Mogą również szukać pracy w prywatnych biurach planistycznych lub w dużych firmach developerskich i budowlanych. Możliwa jest również kariera naukowa na politechnikach. Niski popyt na urbanistów i niezbyt wysokie zarobki (ok. 2 tys. PLN w administracji publicznej) powodują, iż jest to zawód przede wszystkim dla pasjonatów.

Tagi: urbanista;

Podobne artykuły

Podziel się ze znajomymi tym artykułem - udostępnij na FB lub wyślij e-maila korzystając z poniższych opcji:

wszystkie oferty