Biochemik - jak wygląda jego praca?

Biochemik zajmuje się badaniami organizmów roślinnych, ludzkich i zwierzęcych na gruncie chemii i biologii, a więc wszystkimi procesami chemicznymi zachodzącymi w organizmie.

Obowiązki biochemika

Do obowiązków biochemika należy m.in. badanie substancji chemicznych (ich składu i wpływu na zdrowie człowieka), produktów roślinnych (pod kątem zawartych w nich szkodliwych związków np. azotanów), kosmetyków i innych przedmiotów (np. opakowań z tworzyw sztucznych). Oprócz tego biochemicy prowadzą badania w zakładach przemysłowych pod kątem bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i narażenia ich na kontakt ze szkodliwymi substancjami chemicznymi (tzw. badania środowiskowe, ocena ryzyka zawodowego), a także zajmują się opracowywaniem ekspertyz biochemicznych dla organów nadzorujących higienę i bezpieczeństwo (np. Sanepidu) oraz pod kątem uzyskania atestów i certyfikatów na określone wyroby. Prowadzą również analizy stężenia niekorzystnych substancji w powietrzu, wodzie i glebie.

Zakres zadań zawodowych biochemika zależy w dużej mierze od zakresu zainteresowań i zajmowanego stanowiska. Biochemicy – analitycy zajmują się badaniami klinicznymi i analityką medyczną (np. badaniem krwi), specjaliści inżynierii chemicznej pracują nad stworzeniem nowych substancji, które będzie można wykorzystać z korzyścią dla człowieka (np. leków, nawozów sztucznych), a enzymolodzy badają białka zwane enzymami i ich wpływ na procesy przemiany materii.

Predyspozycje osobowościowe i wymagania pracodawców

Biochemik musi posiadać praktyczną wiedzę z zakresu przygotowywania materiału do badań, prowadzenia badań z wykorzystaniem różnych technik (spektroskopii, frakcjonowania, elektroforezy, czy chromatografii) oraz opracowywania raportów na podstawie otrzymanych wyników. Wśród predyspozycji osobowościowych wymienia się dokładność, umiejętności współpracy w grupie (wiele dużych projektów realizowanych jest przez kilka zespołów badawczych) oraz zdolności analityczne. Przydatne są cierpliwość (badania często trwają miesiącami) oraz umiejętność formułowania wniosków i przekazywania ich prostym i zrozumiałym językiem. Biochemicy narażeni są na kontakt z różnymi substancjami chemicznymi (także toksycznymi, trującymi i promieniotwórczymi), dlatego też nie powinni być alergikami. Praca w tym zawodzie jest również niewskazana dla daltonistów.

Zarobki i praca

Biochemicy bez problemów znajdują zatrudnienie w placówkach związanych z ochroną zdrowia i analityką medyczną – w szpitalach i prywatnych klinikach, w laboratoriach analitycznych i badawczych. Poszukują ich także firmy z branży farmaceutycznej, FMCG (zwłaszcza te, które mają własne laboratoria badawcze), oraz firmy związane z rolnictwem i wojskością. Na najlepszych czeka również kariera uniwersytecka. Zarobki biochemika zależą w dużej mierze od firmy, jednak średnie wynagrodzenie nie jest wysokie – wynosi 2 tys.– 2,5 tys. PLN (na stanowisku laboranta). W zależności od zajmowanego stanowiska biochemik może zarobić kilkakrotnie więcej (np. jako kierownik laboratorium). 

Tagi: biochemik

Podobne artykuły

Podziel się ze znajomymi tym artykułem - udostępnij na FB lub wyślij e-maila korzystając z poniższych opcji:

wszystkie oferty