Łączenie kondensatorów

Łączenie kondensatorów

Łączenie kondensatorów - równoległe

Problem

Chcesz połączyć ze sobą kondensatory tak, żeby zwiększyć ich sumaryczną pojemność.

 

Rozwiązanie

Spoglądając na rysunek 3.7, możesz zauważyć, że dwa kondensatory połączone równolegle podwajają powierzchnię płytek przewodzących i dlatego możesz prawidłowo założyć, że ogólna pojemność takiego układu będzie równa sumie pojemności poszczególnych kondensatorów.

 

łączenie kondensatorów
Rysunek 3.7. Dwa kondensatory połączone równolegle

Opis

I rzeczywiście, równoległe łączenie kondensatorów w celu zwiększenia ich ogólnej pojemności jest dość częstym zabiegiem, szczególnie w transformatorowych zasilaczach dużej mocy, stosowanych na przykład we wzmacniaczach audio, gdzie bardzo ważne jest, żeby jak najlepiej wygładzić napięcie wyjściowe zasilacza. 

W takich systemach powszechne jest użycie pewnej liczby różnych typów kondensatorów, które połączone równolegle mają zapobiegać efektom wywoływanym przez zastępczą rezystancję szeregową.
 

Łączenie kondensatorów - szeregowe

Problem

Chcesz dowiedzieć się, dlaczego ktoś połączył kondensatory w ten nietypowy sposób.

Rozwiązanie

Jeżeli szeregowo połączysz dwa kondensatory lub więcej, to ich ogólną pojemność będzie można obliczyć za pomocą poniższego wzoru, który, co ciekawe, jest bardzo podobny do wzoru na równolegle połączone rezystory.

łączenie kondensatorów

 

Opis

Szeregowe łączenie kondensatorów jest bardzo nietypowym zabiegiem. Czasami stosuje się go w ramach bardziej złożonych układów.

 

Elektronika z wykorzystaniem Arduino i Rapsberry Pi. Receptury, Autor: Simon Monk, Wydawnictwo: Helion

Podobne artykuły

Podziel się ze znajomymi tym artykułem - udostępnij na FB lub wyślij e-maila korzystając z poniższych opcji:

wszystkie oferty