Uprawnienia elektryczne SEP do 1 kV


Dodano: 2013.01.12
Każde działanie, nawet najprostsze, polegające na pracy z prądem wymaga odpowiednich kwalifikacji i wiedzy. W jaki sposób te kwalifikacje zdobyć, jak również jakie pytania mogą się pojawić na egzaminie sprawdzającym naszą wiedzę, dowiecie się z poniższego artykułu.

Nadawanie uprawnień budowlanych w innej specjalności lub w innym zakresie niż posiadane


Dodano: 2012.09.12
W przypadku ubiegania się o otrzymanie uprawnień budowlanych innego typu albo w innej specjalności aniżeli posiadana, osobę zdającą obowiązuje egzamin, którego zakres zagadnień nie obejmuje tych zagadnień, które pojawiły się uprzednio na egzaminie na uprawnienia. Innymi słowy, egzamin na inny typ uprawnień wymaga od kandydata wiedzy z nowego zakresu, bez powielania pytań z egzaminu już zdanego.

Prawo energetyczne


Dodano: 2012.07.16

Prawo budowlane


Dodano: 2012.07.16
wszystkie oferty

 

 

 

 
 
 

Kalendarz wydarzeń

WSZYSTKIE WYDARZENIA