Egzamin na uprawnienia budowlane - zakres pytań


1. Egzamin pisemny na uprawnienia budowlane (testowy).

Dla osób ubiegających się o uprawnienia budowlane, w zależności od rodzaju i zakresu uprawnień, test zawiera:

 

Na uprawnienia bez ograniczeń we wszystkich specjalnościach łącznie do pro­jektowania i do kierowania robotami budowlanymi:

90 pytań testowych, w tym:

50 pytań z zakresu prawa budowlanego i przepisów wydanych na jego podstawie, z czego 23 pytania z przepisów techniczno-budowlanych

25 pytań z zakresu specjalności

9 pytań z zakresu przepisów związanych

6 pytań z zakresu KPA

Czas trwania egzaminów - 135 minut

Wymagana ilość trafnych odpowiedzi - 68

 

Na uprawnienia bez ograniczeń odrębnie: do projektowania albo do kierowania robotami budowlanymi:

75 pytań testowych, w tym:

42 pytania z zakresu prawa budowlanego i przepisów wydanych na jego podstawie z czego 20 pytań z przepisów techniczno-budowlanych

20 pytań z zakresu specjalności

8 pytań z zakresu przepisów związanych

5 pytań z zakresu KPA

Czas trwania egzaminów - 115 minut

Wymagana ilość trafnych odpowiedzi - 56

 

Na uprawnienia w ograniczonym zakresie - łącznie na uprawnienia do projek­towania i do kierowania robotami budowlanymi:

60 pytań testowych w tym:

35 pytań z zakresu prawa budowlanego i przepisów wydanych na jego podstawie z czego 15 pytań z przepisów techniczno-budowlanych

15 pytań z zakresu specjalności

5 pytań z zakresu przepisów związanych

5 pytań z zakresu kpa

Czas trwania egzaminów - 90 minut

Wymagana ilość trafnych odpowiedzi - 45

 

Na uprawnienia w ograniczonym zakresie - odrębnie do projektowania albo do kierowania robotami budowlanymi:

45 pytań testowych w tym:

25 pytań z zakresu prawa budowlanego i przepisów wydanych na jego podstawie z czego 12 pytań z przepisów techniczno-budowlanych

12 pytań z zakresu specjalności

5 pytań z zakresu przepisów związanych

3 pytania z zakresu KPA

Czas trwania egzaminów - 70 minut

Wymagana ilość trafnych odpowiedzi - 34.

 

2. Egzamin ustny.

W zależności od rodzaju i zakresu uprawnień, zdający podczas egzaminu ust­nego odpowiadają na 4 - 10 pytań przygotowanych przez okręgową komisję kwalifikacyjną w formie zestawu pytań, przy czym:

50% stanowią pytania wybrane z centralnego zbioru pytań egzaminacyj­nych, opracowanego przez krajową komisję kwalifikacyjną,

50% stanowią pytania opracowane przez okręgową komisję kwalifikacyjną indywidualnie dla zdającego, z zakresu praktyki zawodowej oraz umiejętno­ści praktycznego zastosowania wiedzy technicznej w obszarze specjalności uprawnień, o które ubiega się kandydat ."

Zestawy pytań przygotowuje się odrębnie dla każdego rodzaju uprawnień, każdej specjalności i każdej specjalizacji, z zakresu określonego w części ii szczegółowego programu egzaminu.

Prawidłowość odpowiedzi członkowie zespołu egzaminacyjnego oceniają punktowo w skali od 0-5 punktów.

 

Liczba pytań ustnych na poszczególne rodzaje uprawnień (dotyczy wszystkich specjalności):

Uprawnienia bez ograniczeń we wszystkich specjalnościach łącznie do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi:

10 pytań; czas na odpowiedź do 50 min.; wymagana ilość punktów: 34 na 50 możliwych,

Uprawnienia bez ograniczeń - odrębnie do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi:

8 pytań; czas na odpowiedź do 40 min.; wymagana ilość punktów: 27 na 40 możliwych,

Uprawnienia w ograniczonym zakresie łącznie do projektowania i do kie­rowania robotami budowlanymi:

8 pytań; czas na odpowiedź do 40 min.; wymagana ilość punktów: 27 na 40 możliwych,

Uprawnienia w ograniczonym zakresie odrębnie do projektowania albo do kierowania robotami budowlanymi:

6 pytań; czas na odpowiedź do 30 min.; wymagana ilość punktów: 20 na 30 możliwych.

 

źródło: http://piib.org.pl/index.php/szczegy-program-egzamina-uprawnienia-budowlane-kkk-146
 


Zarejestruj się albo zaloguj aby dodać komentarz

Anna2012 03.10.2012 o 11:05

egzamin jest nieźle zakręcony... ale do zdania:-) trzeba tylko zwracać uwagę na zmiany i na to, by nie pokręcić poszczególnych przepisów

AgnieszkaMichalska 04.02.2013 o 17:47

Bardzo pomocny artykuł i w ogóle dobra strona. Właśnie rozpoczynam naukę. Czytam was, zakupiłam program tester uprawnienia budowlane ze strony http://webtom.com.pl Boję się ogromu nauki. Są tu inni, którzy też zaczęli naukę do egzaminu?

AgnieszkaMichalska 04.02.2013 o 18:27

Bardzo pomocny artykuł i w ogóle dobra strona. Właśnie rozpoczynam naukę. Czytam was, zakupiłam program tester uprawnienia budowlane ze strony http://webtom.com.pl Boję się ogromu nauki. Są tu inni, którzy też zaczęli naukę do egzaminu?

Tagi: uprawnienia budowlane, egzamin na uprawnienia budowlane,

« Uprawnienia elektryczne SEP do 1 kVSzczegółowe warunki egzaminu na uprawnienia budowlane »

 

Podziel się ze znajomymi tym artykułem - udostępnij na FB lub wyślij e-maila korzystając z poniższych opcji:

 

wszystkie oferty

 

 

 

 
 
 

Kalendarz wydarzeń

WSZYSTKIE WYDARZENIA