Wyzwania dla najlepszych


Apator działa na dynamicznie zmieniającym się rynku w takich obszarach, jak automatyzacja prac sieci energetycznych (zwana też smart grids) oraz w branży pomiarów zużycia mediów. Działanie oraz rozwój w tak nowatorskich dziedzinach niesie konieczność budowania nowych kompetencji i nieustannego poszerzania wiedzy. Zespół pracowników Apatora staje przed wieloma wyzwaniami.

Współpraca partnerska

Do niedawna na rynku obowiązywały zasady twardej walki pomiędzy konkurującymi firmami. Rzeczywistość zmienia się, ponieważ projekty smart meteringowe i smart gridowe stają się zbyt skomplikowane nawet dla dotychczasowych potentatów globalnych. Wymuszają one kooperację między producentami oraz ścisłą współpracę z klientami w celu identyfikacji ich wymagań. Nie wystarczy oferować precyzyjny metrologicznie i dopracowany technicznie licznik energii, konieczna jest także jego integracja z kanałami komunikacji oraz infrastrukturą IT (np. rozwiązania klasy AMI). Liczniki różnych producentów muszą się pomiędzy sobą komunikować. Niezbędna jest interoperacyjność urządzeń – zwłaszcza w sytuacji braku standardów, które jeszcze nie zdążyły powstać. Ważnym atutem firm działających na tym rynku jest też umiejętności programowania i zarządzania bazami danych. Dlatego obecnie tworzą się trwałe konsorcja i porozumienia partnerskie między firmami, które są w stanie wspólnie zrealizować skomplikowane zlecenia. Elastyczność, pomysłowość, kompetencje w zarządzaniu skomplikowanymi projektami, odpowiedni dobór partnerów biznesowych oraz umiejętność skupienia się na tym, co umiemy najlepiej, zastępują kompleksową obsługę kontraktów.          

Innowacyjność i współpraca z nauką

Innowacyjne technologie wymagają nowego podejścia do rozwoju produktów i usług. Apator działa w kilku konsorcjach, w ramach których współpracujemy z uczelniami i naukowcami. Przykładem jest Konsorcjum Smart Power Grids Polska zawiązane wspólnie przez kilku partnerów biznesowych i uczelnie techniczne, z Politechniką Wrocławską na czele. Obecnie realizowany jest projekt (dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju) mający na celu zwiększenie skuteczności wdrożeń smart meteringu z użyciem technologii PLC. Apator aktywnie współpracuje także z konsorcjum i-User (technologie Home Area Network) prowadzonym przez Politechnikę Warszawską, Krajową Izbę Elektroniki i Telekomunikacji oraz kilka innych polskich uczelni. Współpraca z Politechniką Białostocką, Gdańską czy Instytutami Badawczymi jest niezwykle ważna w obliczu szybkich zmian technologicznych.

Standaryzacja to wyzwanie smart grids

Wraz z partnerami z branży, Apator aktywnie tworzy podwaliny przyszłych standardów i norm technicznych dla smart grids. Współpracujemy z Izbami Gospodarczymi i instytucjami europejskiej standaryzacji, m.in. z CEN, CENELEC czy ETSI. Nasi pracownicy utrzymują szerokie międzynarodowe kontakty z takimi organizacjami, jak ESMIG (European Smart Metering Group), OSGP Alliance, PRIME Alliance czy G3 PLC Alliance. Dziś nie wystarczy być obserwatorem rynku, trzeba go aktywnie współtworzyć i kształtować. Dzięki aktywności naszych inżynierów mamy szansę kreowania techniki,  współtworzenia regulacji oraz norm, które będą obowiązywały za 10-15 lat.

 

Jarosław Wojtulewicz

Doradca Zarządu d/s Strategii Apator SA

 

 


Zarejestruj się albo zaloguj aby dodać komentarz


Brak komentarzy.
« Apator w Smart City WrocławZawód - konsultant IT w praktyce »

 

Podziel się ze znajomymi tym artykułem - udostępnij na FB lub wyślij e-maila korzystając z poniższych opcji:

 

wszystkie oferty

 

 

 

 
 
 

Kalendarz wydarzeń

WSZYSTKIE WYDARZENIA