Atos uruchamia Podkarpacki System e-Administracji Publicznej


Firma Atos, międzynarodowy lider w branży usług informatycznych, ogłosiła, iż z dniem 31 października 2014 roku, zgodnie z harmonogramem, przekazała do eksploatacji Podkarpacki System e-Administracji Publicznej (PSeAP). To największy projekt e-administracji Polsce, obejmujący swym zasięgiem 160 jednostek samorządu terytorialnego z województwa Podkarpackiego.

 

Podkarpacki System e-Administracji Publicznej ma zapewnić mieszkańcom Podkarpacia możliwość korzystania z szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną dzięki budowie regionalnego środowiska
e-Administracji, wprowadzeniu zdefiniowanych procedur obsługi i standardów informatycznych oraz modernizacji infrastruktury teleinformatycznej urzędów administracji lokalnej. W rozwój e-Administracji zainwestowano 92.570.966,18 złotych. 85% tej sumy to środki pochodzące z Unii Europejskiej.

 

Zarówno stworzenie, jak i wdrożenie Podkarpackiego Systemu e-Administracji Publicznej nie byłoby możliwe bez wieloletniego doświadczenia firmy Atos w sektorze IT oraz realizacji podobnych projektów w poprzednich latach na całym świecie, a także bez wielomiesięcznej partnerskiej współpracy z zespołem projektowym Urzędu Marszałkowskiego. „Ugruntowane zaplecze intelektualne, techniczne i finansowe pozwala Atos na realizację dużych i złożonych projektów (…)” - mówi Robert Ługowski, Dyrektor Sprzedaży Atos w Polsce.

 

Efektem uruchomienia e-Administracji na Podkarpaciu będzie m. in. podniesienie poziomu obsługi obywateli, zwiększenie atrakcyjności regionu dla inwestorów zewnętrznych oraz zwiększenie konkurencyjności prowadzenia działalności gospodarczej, co ma z kolei prowadzić do wzrostu krajowej i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki województwa podkarpackiego. Ponadto projekt wywrze istotny wpływ na stan infrastruktury teleinformatycznej w skali całego województwa i wdrażanie kolejnych projektów społeczeństwa informacyjnego w regionie. „Cieszę się, że PSeAP niedługo ruszy. Jak przystało na XXI wiek mieszkańcy Podkarpacia będą mieli możliwość korzystania
z szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną” - tłumaczy Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego.

 

W ramach wykonania i wdrożenia projektu PSeAP firma Atos odpowiadała za modernizację infrastruktury informatycznej i wdrożenie Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów
w jednostkach samorządu terytorialnego, integrację urzędów z platformą e-PUAP oraz podniesienie jakości świadczonych usług i łatwiejszy dostęp mieszkańców Podkarpackiego do wszystkich urzędów administracji publicznej. Firma dostarczyła i uruchomiła 158 serwerów, 5861 komputerów PC wraz z monitorami i 945 komputerów typu Notebook, 217 infomatów (urządzeń do zdalnej obsługi petentów), 262 urządzenia wielofunkcyjne do przyjmowania dokumentów i 1370 zestawów do składania podpisu cyfrowego. Wdrożono
i uruchomiono system obiegu spraw i dokumentów w 159 urzędach, oraz centralny portal systemowy.  Dzięki temu ponad 100 tys. użytkowników będzie miało szybki i wygodny dostęp do 420 e-usług, bez konieczności wielokrotnych wizyt w urzędzie. „Dostarczenie tak kompleksowego projektu, jakim był PSeAP to milowy krok w procesie e-administracji polskich urzędów, a także bardzo istotny projekt dla Atos. Pokazaliśmy – wspólnie
z Urzędem Marszałkowskim i zaangażowanymi gminami - że jest możliwe terminowe zrealizowanie dużego, złożonego projektu informatycznego dla administracji publicznej.   Projekt ten to potwierdzenie kompetencji naszej firmy, jako gracza zdolnego odpowiadać na specyficzne wyzwania stawiane sektorowi publicznemu” - podsumowuje Krzysztof Komorowski, Dyrektor Działu Managed Services Atos w Polsce.

„Podkarpacki System e-Administracji Publicznej to wieloaspektowy projekt wymagający koordynacji różnych obszarów działania Atos. Począwszy od zaprojektowania infrastruktury
i systemu, poprzez zaproponowanie modelu e-usług, a skończywszy na precyzyjnym doborze sprzętu i zintegrowaniu części składowych w harmonijnie funkcjonującą całość. Mamy świadomość wagi takich projektów. Również w tym przypadku zdołaliśmy dowieść, że potrafimy nie tylko podjąć takie wyzwanie, ale również skutecznie je wdrożyć. Po raz kolejny zaprezentowaliśmy firmę Atos jako naturalnego partnera przy skomplikowanych projektach informatycznych.” – Dariusz Baran, Country Manager Atos w Polsce.

 

 

Po więcej informacji zapraszamy na:
atos.net/
pl.atos.net/
facebook.com/atos.polska


Zarejestruj się albo zaloguj aby dodać komentarz


Brak komentarzy.
« Atos kolejny rok z rzędu zdobywcą certyfikatu Najlepsze Miejsca Pracy w Polsce!Kim jest konsultant biznesowy? »

 

Podziel się ze znajomymi tym artykułem - udostępnij na FB lub wyślij e-maila korzystając z poniższych opcji:

 

wszystkie oferty

 

 

 

 
 
 

Kalendarz wydarzeń

WSZYSTKIE WYDARZENIA