Kontrola stanu technicznego budynku


Regularny przegląd zapewni spokojny sen

Jak często kontrolować stan techniczny budynku? Kontrola całego obiektu powinna odbywać się co pięć lat, natomiast przynajmniej raz w roku powinny być przeglądane kluczowe elementy dla zachowania prawidłowego stanu budynku.

Każdy właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek wykorzystywać obiekt zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami, jakie nakłada na niego ochrona środowiska. Musi też utrzymywać go we właściwym stanie technicznym i estetycznym. Co konkretnie należy sprawdzać i w jakich odstępach czasu? Warto zajrzeć do ustawy Prawo Budowlane, gdzie wszystko zostało to dokładnie wyszczególnione. W razie jakichkolwiek wątpliwości trzeba powoływać się na konkretne przepisy.

Praca dla inżyniera - sprawdź oferty pracy w zawodzie inżynier budownictwa

 

Raz w roku kominy, co pięć lat elektryka

Raz na pięć lat trzeba sprawdzić stan sprawności technicznej i wartości użytkowej całego obiektu, a także estetykę zarówno budynku, jak i jego najbliższego otoczenia. Niezbędna jest też kontrola instalacji elektrycznej i odgromowej – sprawdzenie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń, odporności izolacji przewodów, a także uziemień instalacji i aparatów.

Natomiast raz w roku trzeba sprawdzić stan przewodów kominowych, instalacji gazowych oraz urządzeń służących ochronie środowiska. Warto dokładnie przyjrzeć się tym elementom budynku i jego instalacji, które są narażone na szkodliwe wpływy atmosferyczne oraz niszczące działania czynników, które występują podczas użytkowania obiektu.

 

Większe budynki sprawdzać trzeba częściej

Od tych standardowych reguł są, jak zwykle, wyjątki: budynki o powierzchni zabudowy powyżej 2 tysięcy metrów kwadratowych oraz budynki o powierzchni dachu powyżej tysiąca metrów kwadratowych muszą być kontrolowane częściej. Zarówno w pierwszym, jak i w drugim przypadku kontrola powinna być przeprowadzana co pół roku. Poddany kontroli musi być też budynek, który ucierpiał w wyniku trzęsienia ziemi, powodzi, pożaru czy osunięcia się ziemi – w tych przypadkach obiekt trzeba gruntownie sprawdzić pod kątem bezpiecznego użytkowania.

 

Kto może przeprowadzić kontrolę?

Trzeba pamiętać, by stan techniczny urządzeń i instalacji sprawdzali fachowcy z uprawnieniami. W przypadku instalacji elektrycznych, gazowych i odgromowych powinny przeprowadzać osoby z kwalifikacjami wymaganymi przy wykonywaniu dozoru nad instalacjami, urządzeniami i sieciami gazowymi i energetycznymi. Natomiast kontrolę przewodów kominowych powinni przeprowadzać fachowcy posiadający stopień mistrza w rzemiośle kominiarskim. Pozostałe rodzaje kontroli muszą przeprowadzać osoby z uprawnieniami budowlanymi w odpowiedniej specjalności.

 

Groźne usterki usunąć trzeba natychmiast

Jeżeli inspekcja nadzoru budowlanego wykaże uchybienia podczas rutynowej kontroli, zarządca budynku lub jego właściciel ma obowiązek usunąć je. Jeśli są to elementy, które zagrażają życiu lub zdrowiu mieszkańców, naprawy trzeba dokonać jeszcze w trakcie obecności inspekcji lub krótko po jej zakończeniu. Natomiast jeżeli zarządca nie spełni obowiązku okresowej kontroli lub nie prowadzi dokładnej dokumentacji budynku, może zostać ukarany karą grzywny. Dotkliwsze sankcje grożą za nieusunięcie groźnych usterek, pomimo zalecenia inspektorów nadzoru budowlanego. Jest to już wykroczenie, podlegające nie tylko karze grzywny, ale też ograniczenia wolności.


Zarejestruj się albo zaloguj aby dodać komentarz


Brak komentarzy.

Tagi: inżynier budownictwa,

« Biologiczna oczyszczalnia przydomowaPrace budowlane właściwie kierowane »

 

Podziel się ze znajomymi tym artykułem - udostępnij na FB lub wyślij e-maila korzystając z poniższych opcji:

 

wszystkie oferty

 

 

 

 
 
 

Kalendarz wydarzeń

WSZYSTKIE WYDARZENIA