Inżynier budowy dróg


Opracowuje plany użytkowania dróg i ulic oraz lotnisk w strukturze przestrzennej; określa ich parametry geometryczne, takie jak: szerokość, spadki podłużne i poprzeczne, poszerzenia, zjazdy i skrzyżowania, tworząc projekty dróg, ulic i lotnisk.

Zadania zawodowe:

- opracowywanie projektów konstrukcji podbudowy dróg oraz określanie ich parametrów geotechnicznych, w celu ew. wymiany lub wzmocnienia podłoża gruntowego;

- opracowywanie projektów odwadniania dróg, ulic i lotnisk;
- konstruowanie ochrony od hałasu i projektowanie pasów zieleni;
- nadzorowanie wykonania robót drogowych;
- prowadzenie prac laboratoryjnych, określających parametry nawierzchni betonowych, brukowych, a zwłaszcza bitumicznych;
- ustalanie kosztorysów powyższych robót;
- współpraca przy określaniu elementów inżynierii ruchu, w szczególności przy określaniu parametrów sygnalizacji świetlnej;
- udział w projektowaniu mniejszych mostów i wiaduktów;
- projektowanie i nadzorowanie wykonywania poszerzeń, modernizacji i wzmocnień dróg i ulic oraz opracowywanie projektów placów publicznych lub fabrycznych oraz różnego rodzaju parkingów;
- monitorowanie stanu technicznego tych budowli oraz stosowanie środków zabezpieczających w postaci np. objazdów.

Dodatkowe zadania zawodowe:

- opracowywanie wjazdów na tereny obce, do garaży oraz prowadzenie nadzoru nad elementami tzw. małego drogownictwa, w postaci dróg, placów i ulic wewnętrznych, przemysłowych, rolniczych lub ewakuacyjnych;

 

- prowadzenie działalności naukowej i dydaktycznej;
- wykonywanie funkcji administracyjnych w służbach publicznych.


Zarejestruj się albo zaloguj aby dodać komentarz


Brak komentarzy.
« Inżynier budowy mostówInżynier budownictwa - budownictwo przemysłowe »

 

Podziel się ze znajomymi tym artykułem - udostępnij na FB lub wyślij e-maila korzystając z poniższych opcji:

 

KONSTRUKTOR

Schrag Polska Sp.z o.o.
Konstantynów Łódzki, łódzkie

wszystkie oferty

 

 

 

 
 
 

Kalendarz wydarzeń

WSZYSTKIE WYDARZENIA