Monter sieci wodnych i kanalizacyjnych


Monter sieci wodnych i kanalizacyjnych buduje sieci wodociągowe i kanalizacyjne oraz wykonuje prace konserwacyjne i remontowe.
 
1. Opis pracy i sposobu jej wykonywania, obszary występowania zawodu
Monter sieci wodnych i kanalizacyjnych jest zawodem o charakterze produkcyjno-usługowym. Praca montera polega na wykonywaniu prac dotyczących budowlanych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz oczyszczaniu ścieków. Prace wykonywane są na zewnątrz budynków. Polegają na montażu przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych, sprawdzaniu szczelności połączeń i prawidłowości działania uzbrojenia, konserwacji uzbrojenia, udrażnianiu przewodów kanalizacyjnych. Monter sieci wodnych i kanalizacyjnych zajmuje się również eksploatacją sieci, polegającą na wykonywaniu prac remontowych. Do obowiązków montera należy wykonywanie i zabezpieczanie wykopów, łączenie elementów przewodów w sposób rozłączny oraz nierozłączny, lokalizowanie i usuwanie awarii samodzielnie lub przy pomocy innych pracowników, przeprowadzanie próby szczelności, sporządzanie zapotrzebowania na materiały.
 
2. Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja pracy)
Praca montera sieci wodnych i kanalizacyjnych odbywa się przede wszystkim na zewnątrz budynków oraz w mniejszym stopniu w budynkach. Podczas wykonywania pracy monter posługuje się narzędziami i urządzeniami, takimi jak: klucze monterskie, gwintownice, wiertarki, zgrzewarki elektrooporowe i doczołowe, urządzenia do udrażniania rur kanalizacyjnych, kamery do kontroli kanałów, zamrażarki do rur, zagęszczarki, młoty dłutujące, młotki, łopaty, szpadle. W trakcie pracy mogą występować zagrożenia dla zdrowia spowodowane hałasem, drganiami, substancjami trującymi (gazami), trudnymi warunkami atmosferycznymi, miejscem wykonywania zadań (w wykopach i studniach). Z tego względu szczególnie ważne jest planowanie i organizowanie pracy zgodnie z wymaganiami sanitarno-higienicznymi, zasadami i przepisami BHP, ergonomii, ochrony ppoż. i ochrony środowiska. Monter sieci wodnych i kanalizacyjnych pracuje w systemie zmianowym, może również pracować na jedną zmianę, połączoną z pełnieniem dyżurów domowych i dyspozycyjnością na wypadek awarii. Monter pracuje samodzielnie lub w zespole.
 
3. Wymagania psychofizyczne, zdrowotne, w tym przeciwwskazania do wykonywania zawodu
Wykonywanie zawodu montera sieci wodnych i kanalizacyjnych wymaga sprawności fizycznej, podzielności i koncentracji uwagi, spostrzegawczości, refleksu i dokładności, dyspozycyjności. Monter sieci wodnych i kanalizacyjnych musi być sprawny manualnie, rozróżniać barwy, mieć sprawny zmysł dotyku. Sprawność narządów wzroku i słuchu umożliwia ocenę pracy urządzeń i przewodów. Monter powinien charakteryzować się takimi cechami, jak: komunikatywność, kreatywność, rzetelność oraz dbałość o czystość i porządek w obrębie wykonywanych prac. Specyfika zawodu wymaga także wyobraźni przestrzennej, samodzielności w podejmowaniu decyzji, umiejętności organizacji pracy oraz pracy w zespole. Przeciwwskazaniem do wykonywania zawodu montera sieci wodnych i kanalizacyjnych są: dysfunkcje ruchowe, zaburzenia równowagi, choroby układu krążenia i oddechowego, zaburzenia neurologiczne, klaustrofobia.
 
4. Wykształcenie i uprawnienia niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie
Pracodawcy najczęściej zatrudniają w zawodzie montera sieci wodnych i kanalizacyjnych osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym. Możliwe jest również uzyskanie kwalifikacji zawodowych właściwych dla zawodu montera sieci wodnych i kanalizacyjnych w wyniku ukończenia kursu w zakresie kwalifikacji w zakresie wykonywania robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych oraz na drodze pozaformalnej – poprzez szkolenie praktyczne na stanowisku pracy, staże, zdobywanie doświadczenia w trakcie pracy. Monter sieci wodnych i kanalizacyjnych powinien posiadać dodatkowe uprawnienia: uprawnienia energetyczne eksploatacyjne w zakresie 2 grupy, uprawnienia do zgrzewania, do spawania i do obsługi urządzeń ciśnieniowych.
 
5. Możliwości rozwoju zawodowego, potwierdzania/walidacji kompetencji

Absolwent szkoły zasadniczej w zawodzie montera sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 311209 Technik urządzeń sanitarnych po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji B.27. Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych, ujętej w podstawie programowej w tym zawodzie oraz instalacji sanitarnych i uzupełnieniu wykształcenia do poziomu średniego. Monter sieci wodnych i kanalizacyjnych może awansować na stanowisko mistrza lub brygadzisty.

 

Zadania zawodowe

Z1. Układanie harmonogramu prac montażowych sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej na podstawie dokumentacji projektowej 
Z2. Sporządzanie zapotrzebowania na materiały dla wykonania robót montażowych i naprawczych 
Z3. Montowanie sieci wodociągowych 
Z4. Montowanie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej 
Z5. Wykonywanie prac konserwacyjnych i remontowych w istniejących sieciach wodociągowych 
Z6. Wykonywanie prac konserwacyjnych i remontowych w istniejących sieciach kanalizacji sanitarnej i deszczowej 
Z7. Wykonywanie prób szczelności sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przygotowywanie ich do odbiorów technicznych 
Z8. Wykonywanie prób szczelności sieci wodociągowej oraz przygotowywanie jej do odbiorów technicznych
Z9. Obsługiwanie maszyn i urządzeń stanowiących wyposażenie obiektów wodociągowych oraz kanalizacyjnych 
Z10. Organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska i ergonomii 


Zarejestruj się albo zaloguj aby dodać komentarz


Brak komentarzy.
« Monter podzespołów i zespołów elektronicznych Monter sieci gazowych »

 

Podziel się ze znajomymi tym artykułem - udostępnij na FB lub wyślij e-maila korzystając z poniższych opcji:

 

KONSTRUKTOR

Schrag Polska Sp.z o.o.
Konstantynów Łódzki, łódzkie

KOMISJONER

LIMNUSWORK Sp. z o.o.
Niemcy, -- dowolny Region --

wszystkie oferty

 

 

 

 
 
 

Kalendarz wydarzeń

WSZYSTKIE WYDARZENIA