Monter sieci cieplnych


Monter sieci cieplnych wykonuje prace instalacyjno-montażowe układów ciepłowniczych.

1. Opis pracy i sposobu jej wykonywania, obszary występowania zawodu

Monter sieci cieplnych na podstawie projektu rysunku technicznego przygotowuje części do montażu. Montuje rury i kształtki w wykopach lub na konstrukcji, łączy je, uszczelnia połączenia, wykonuje otuliny, montuje armaturę, urządzenia sterujące i kontrolne oraz przeprowadza próby szczelności. Monter sieci cieplnej korzysta z podkładów geodezyjnych w celu lokalizacji urządzeń w terenie. Prace związane z montażem instalacji wykonywane są także wewnątrz budynku lub w warsztacie. Prace te obejmują: przecinanie rur, gwintowanie ich końców, prostowanie i gięcie rur, montowanie, uszczelnianie, kontrolę szczelności i drożności oraz montaż i połączenie urządzeń sanitarnych. Do zakresu czynności montera należy naprawa i konserwacja instalacji oraz węzła cieplnego, a także demontaż sieci i urządzeń ciepłowniczych. W przypadku awarii sieci ciepłowniczej monter sieci cieplnych bierze udział w określaniu przyczyn, lokalizacji i usuwaniu skutków.

2. Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja pracy)

Monter sieci cieplnych wykonuje swoją pracę zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynków: w halach produkcyjnych, w budynkach w trakcie budowy, na otwartych przestrzeniach – często w zmiennych warunkach atmosferycznych. Niejednokrotnie jest to praca na wysokości, w ciasnych pomieszczeniach z utrudnionym dojściem, o śliskiej powierzchni, zbyt silnym lub słabym oświetleniu, często towarzyszy jej hałas. Najczęstsze schorzenia w tym zawodzie to: choroby narządu wzroku, uszkodzenia słuchu, choroby reumatyczne, choroby kręgosłupa, nieżyty błon śluzowych nosa, gardła i krtani. Wykonywanie pracy musi być zgodne z instrukcjami, zasadami i przepisami BHP, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. Praca montera sieci cieplnych wykonywana jest w systemie jedno- lub wielozmianowym; samodzielnie lub w zespole.

3. Wymagania psychofizyczne, zdrowotne, w tym przeciwwskazania do wykonywania zawodu

Monter sieci cieplnych powinien charakteryzować się dokładnością, kreatywnością, konsekwencją w realizacji zadań, zdolnościami manualnymi oraz świadomością zagrożeń występujących w miejscu pracy. Konieczna jest cierpliwość, umiejętność obserwacji, zaangażowanie w wykonywanie powierzonych obowiązków oraz umiejętności wymagane do pracy zespołowej. W sytuacjach awaryjnych wymagana jest umiejętność szybkiego podejmowania decyzji. Osoba pracująca w tym zawodzie powinna odznaczać się ogólnie dobrym stanem zdrowia, mieć dobry wzrok i słuch. Przeciwwskazaniem do wykonywania zawodu są choroby serca, układu krążenia, narządów ruchu. Zawodu tego nie mogą wykonywać osoby niepełnosprawne, posiadające przeciwwskazania do pracy na wysokości oraz do podnoszenia i przenoszenia ciężarów.

4. Wykształcenie i uprawnienia niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

Pracodawcy najchętniej zatrudniają na stanowisku montera sieci cieplnych osoby posiadające wykształcenie zasadnicze zawodowe z grupy zawodów 7126 Hydraulicy i monterzy instalacji sanitarnych np. 712616 Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych. Od osób pracujących w tym zawodzie wymaga się dodatkowo uprawnień energetycznych – zgodnie z obowiązującymi przepisami. Możliwe jest również uzyskanie kompetencji zawodowych właściwych dla zawodu monter sieci cieplnych poprzez: szkolenie praktyczne (przyuczenie) na stanowisku pracy, staże lub zdobywanie doświadczenia w trakcie pracy.

5. Możliwości rozwoju zawodowego, potwierdzania/walidacji kompetencji

Monter sieci cieplnych powinien brać udział w szkoleniach organizowanych w przedsiębiorstwie, przez stowarzyszenia i inne organizacje branżowe lub w wyspecjalizowanych ośrodkach szkoleniowych. Po podniesieniu swoich kwalifikacji (ukończenie specjalistycznych kursów i szkoleń) pracownik może objąć stanowisko brygadzisty lub mistrza. Dodatkowym atutem przy awansie będzie wykształcenie średnie techniczne. Awans na wyższe stanowiska (np. kierownika wydziału) jest możliwy po zdobyciu wyższego wykształcenia technicznego.

Zadania zawodowe

Z1. Sprawdzanie stanu sieci ciepłowniczych 
Z2. Wykonywanie prac konserwacyjno-remontowych sieci cieplnych zgodnie z dokumentacją 
Z3. Wykonywanie prac konserwacyjno-remontowych węzłów cieplnych 
Z4. Określanie przyczyn awarii oraz lokalizowanie i usuwanie usterek 
Z5. Wykonywanie prac montażowych sieci cieplnych zgodnie z dokumentacją 
Z6. Wykonywanie niezbędnych przełączeń ruchowych na sieciach i w węzłach cieplnych 
Z7. Organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska 


Zarejestruj się albo zaloguj aby dodać komentarz


Brak komentarzy.
« Monter sieci gazowychMonter instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody »

 

Podziel się ze znajomymi tym artykułem - udostępnij na FB lub wyślij e-maila korzystając z poniższych opcji:

 

Mechanik

ManpowerGroup Sp. z o.o.
Stanisławów Pierwszy, mazowieckie

wszystkie oferty

 

 

 

 
 
 

Kalendarz wydarzeń

WSZYSTKIE WYDARZENIA