Tworzenie obiektów złożonych - ćwiczenia


Zadanie: Narysować zamkniętą polilinię pokazaną na rysunku.

Współrzędne punktów określać wyłącznie metodą klikania na płasz­czyźnie XY.

obiekty złożone cad

Rozwiązanie:

Zauważmy, że wszystkie odległości pomiędzy punktami polilinii, a także wartości współrzędnych zadanego wierzchołka są wielokrotnością 10 jednostek. Zadanie jest zatem wykonalne metodą klikania punktów.

Zastosujemy siatkę rysunkową włączaną i wyłączaną za pomocą przełącznika SIATKARYS (GRID) oraz tzw. skok kursora sterowany przełącznikiem SKOK (SNAP). Wię­cej informacji na ich temat można znaleźć w rozdziale 5.2.17. Ustawienia rysunkowe Skok i siatka (Snap and Grid).

W wersji 2012 programu zmieniono dotychczasową nazwę siatki rysunkowej (GRID) z SIATKA na SIATKARYS.

  • Zamknąć wszystkie pliki projektów i utworzyć nowy plik na podstawie szablonu Szablon-1.dwt
  • Zapisać plik na dysku, nadając mu nazwę Polilinia.dwg
  • Ustawić przełączniki na Pasku stanu tak, jak na rysunku:

obiekty złożone cad

Upewnić się, że włączony jest przełącznik SKOK (SNAP).

Przełącznik SKOK (SNAP) lub klawisz F9 na przemian włącza i wyłącza skok kur­sora.

Włączony tryb SKOK (SNAP) powoduje, że kursor graficzny może zajmować po­łożenie wyłącznie w węzłach odrębnej siatki niewidocznej na ekranie.

Będziemy rysować, klikając punkty przy włączonych przełącznikach SKOK (SNAP) i SIATKARYS (GRID). Odległości węzłów siatki rysunkowej i wartość skoku kursora powin­ny wynosić 10 jednostek. Zaczniemy od sprawdzenia i ewentualnej zmiany ich wartości.

 

Do wykonania zadania zastosujemy siatkę złożoną z linii, która pojawiła się po raz pierwszy w wersji 2011 programu. Zmiany rodzaju i innych parametrów siatki ry­sunkowej można dokonać, korzystając z przełącznika na Pasku stanu albo za pomocą zmiennej systemowej GRIDSTYLE. Wartość zero oznacza siatkę w postaci linii, jeden – klasyczną siatkę w postaci punktów.

Oto stosowny dialog:

obiekty złożone cad
 

W przypadku pomyłki podczas rozwiązywania zadania należy cofać ry­sowanie ostatniego segmentu za pomocą opcji Cofaj (Undo).

Po każdym bez wyjątku kliknięciu należy odsuwać nieco kursor od miej­sca kliknięcia „po przekątnej” siatki.

obiekty złożone cad

W przypadku wątpliwości, jaki fragment polilinii rysujemy, wykonywać pomocniczo dodatkowe ruchy kursorem i obserwować dynamiczny ślad.

  • Z położonego na karcie Narzędzia główne (Home) panelu Rysuj (Draw) wybrać przycisk narzędzia Polilinia (Polyline)

obiekty złożone cad

Oto dialog podczas rysowania. Część opcji usunięto w celu poprawienia czytelności.

obiekty złożone cad

obiekty złożone cad

obiekty złożone cad

 

Zadanie: Narysować zamkniętą polilinię pokazaną na rysunku. Zastosować klasycz­ną siatkę rysunkową w postaci punktów.

Współrzędne punktów określać wyłącznie metodą klikania na płasz­czyźnie XY.

obiekty złożone cad

Rozwiązanie:

Wykonać zadanie samodzielnie. Wzorować się na poprzednim ćwiczeniu. Pamię­tać o przywróceniu domyślnej postaci siatki.

Koniec zadania.

Zapisać zmiany w pliku Polilinia.dwg.

 

Dalsze informacje na temat pracy w CAD znajdziesz w sekcji Oprogramowanie CAD.

 

Materiał opracowany na podstawie książki Andrzeja Jaskulskiego "AutoCAD 2014 / LT2014 / 360 (WS)+. Kurs projektowania parametrycznego i nieparametrycznego 2D i 3D", Wydawnictwo Naukowe PWN 2013, str. 219 - 232. Pełną treść powyższego fragmentu można pobrać tutaj.  

cad


Zarejestruj się albo zaloguj aby dodać komentarz


Brak komentarzy.
« Sterowanie wypełnieniemTworzenie obiektów złożonych »

 

Podziel się ze znajomymi tym artykułem - udostępnij na FB lub wyślij e-maila korzystając z poniższych opcji:

 

wszystkie oferty

 

 

 

 
 
 

Kalendarz wydarzeń

WSZYSTKIE WYDARZENIA