Tworzenie obiektów złożonych


Polilinia

Polecenie PLINIA (PLINE) tworzy złożoną linię otwartą lub zamkniętą stanowiącą je­den obiekt. Polilinia może zawierać segmenty liniowe oraz łukowe i mieć niezerową, zmienną szerokość linii (poprawne określenie – grubość linii).

tworzenie obiektów złożonych

  • Rysowanie łamanej należy zakończyć naciśnięciem klawisza Enter po wprowa­dzeniu współrzędnych ostatniego punktu (patrz także opcja Zamknij (Close)).

 

Opcje

Opcje polecenia PLINIA (PLINE) stają się dostępne dopiero po określeniu współrzęd­nych pierwszego punktu. Są następujące:

Określ następny punkt – opcja domyślna

łUk (A) – występuje na liście opcji tylko wtedy, gdy aktualnie są rysowane segmenty liniowe. Przełącza polecenie w tryb tworzenia segmentów łuko­wych.Domyślnie łuk jest tworzony stycznie do ostatniego seg­mentu. Ta opcja ma własne podopcje podobne do opcji polecenia ŁUK (ARC).

Linia (L) – występuje na liście opcji tylko wtedy, gdy aktualnie są rysowane segmenty łukowe. Przełącza polecenie w tryb tworzenia segmentów linio­wych.

Zamknij (C) – zamyka łamaną segmentem łączącym ostatni punkt z pierwszym punktem i kończy działanie polecenia PLINIA (PLINE). Polilinię można zamknąć już po narysowaniu pierwszego odcinka!

Połszerokości (H) – pozwala określić połowę szerokości polilinii. Należy podać początkową i końcową wartość połowy sze­rokości. Domyślną wartością połowy szerokości końcowej jest jej wartość początkowa.

Długość (L) – pozwala określić długość kolejnego segmentu. Jest on rysowany równolegle lub stycznie do poprzedniego segmentu.

Cofaj (U) – usuwa segment narysowany jako ostatni bez przerywania działania polecenia. Można w ten sposób anulować współrzędne wszystkich wierzchołków z wyjątkiem pierwszego.

Szerokość (W) – pozwala określić szerokość polilinii. Należy podać początkową i końcową wartość szerokości. Domyślną wartością szerokości końcowej jest jej wartość początkowa.

 

Tryb kontynuacji

  • Pusta odpowiedź na pytanie o współrzędne pierwszego punktu uruchamia tryb kontynuacji. Polega on na tym, że nowy segment polilinii jest rysowany z końca ostatniego już istniejącego segmentu.

 

Dalsze informacje na temat pracy w CAD znajdziesz w sekcji Oprogramowanie CAD.

 

Materiał opracowany na podstawie książki Andrzeja Jaskulskiego "AutoCAD 2014 / LT2014 / 360 (WS)+. Kurs projektowania parametrycznego i nieparametrycznego 2D i 3D", Wydawnictwo Naukowe PWN 2013, str. 219 - 232. Pełną treść powyższego fragmentu można pobrać tutaj.  

cad


Zarejestruj się albo zaloguj aby dodać komentarz


Brak komentarzy.
« Tworzenie obiektów złożonych - ćwiczeniaTworzenie nowego projektu »

 

Podziel się ze znajomymi tym artykułem - udostępnij na FB lub wyślij e-maila korzystając z poniższych opcji:

 

wszystkie oferty

 

 

 

 
 
 

Kalendarz wydarzeń

WSZYSTKIE WYDARZENIA