Zarządzanie plikami w ramach projektu


Zarządzanie plikami odbywa się bardzo podobnie jak w innych programach środo­wiska Windows i zakłada się, że Czytelnik opanował w wystarczającym stopniu tę umiejętność.

 

1. Otwieranie pliku

Plik można otworzyć kilkoma sposobami.

Otwórz (Open) > Otwórz 

Pasek szybkiego dostępu (Quick Access Toolbar)> Otwórz (Open)

CTRL + O

Operacje odszukania właściwego pliku do otwarcia ułatwiają ikony nawigacyjne (1) omówione na początku tego rozdziału. Podczas otwierania pliku (Open) można określić między innymi jego typ (2).

2. Zapisywanie pliku ze zmianą nazwy lub położenia

Do tego celu służy narzędzie:

Zapisz jako (Save As) > Zapisz jako (Save As)

- Po wykonaniu polecenia Zapisz jako (Save As) aktywna staje się kopia pliku (tak samo jak w większości programów środowiska Windows). Po tej operacji mamy dwa pliki: oryginał i kopię.

3. Zapisywanie kopii pliku

Do tego celu służy narzędzie:

Zapisz jako (Save As) > Zapisz kopię jako (Save Copy As)

- Po wykonaniu polecenia Zapisz kopię jako (Save Copy As) aktywny pozostaje oryginał, a nie kopia pliku (inaczej niż w większości programów środowiska Windows).

Po tej operacji mamy dwa pliki: oryginał i kopię.

4. Zapisywanie kopii pliku jako szablon

Do tego celu służy narzędzie:

Zapisz jako (Save As) > Zapisz kopię jako szablon (Save Copy As Template)

- Po wykonaniu polecenia Zapisz kopię jako szablon (Save Copy As Template) aktywny pozostaje oryginał. Po tej operacji mamy dwa pliki: oryginał i kopię.

5. Tworzenie nowego pliku

Do tego celu służy narzędzie:

Rozpocznij (Get Started) > Uruchom (Launch) > Nowy (New)

Nowy (New) > Nowy (New) > różne opcje

Pasek szybkiego dostępu (Quick Access Toolbar) > Nowy (New) > różne opcje

CTRL + N

- Podczas tworzenia nowego pliku (New) należy wybrać odpo­wiedni szablon.

- Zamiast klikać przycisk na Pasku szybkiego dostępu, można korzystać z jego rozwinięcia, wybierając od razu typ tworzo­nego pliku. Jest to równoznaczne z wybraniem odpowiedniego szablonu z karty Domyślne.

 


Zarejestruj się albo zaloguj aby dodać komentarz


Brak komentarzy.
« SzablonyProjekt kursu R2013-MP.ipj »

 

Podziel się ze znajomymi tym artykułem - udostępnij na FB lub wyślij e-maila korzystając z poniższych opcji:

 

wszystkie oferty

 

 

 

 
 
 

Kalendarz wydarzeń

WSZYSTKIE WYDARZENIA