Projekt kursu R2013-MP.ipj


- Przed rozpoczęciem dalszych ćwiczeń konieczne jest zainstalowanie kursu R2013-MP (patrz rozdział 39. Dodatek: instalowanie oprogramowania z dołą­czonej płyty CD-ROM).

Pod pojęciem kurs rozumiemy przykłady, zadania i elementy konfiguracyjne programu Autodesk Inventor 2013.

Odszukamy i uaktywnimy teraz projekt o nazwie: R2013-MP, którego definicja została umieszczona na dysku przez program instalacyjny kursu, w miejscu wskaza­nym przez użytkownika przeprowadzającego instalację kursu. Projekt zawiera infor­macje o położeniu wszystkich plików niezbędnych do odbycia kursu.

- Domyślny folder instalacyjny kursu, to C:\R2013-MP

- Jeżeli kurs został zainstalowany w innym folderze, to podczas otwierania pliku definicji R2013-MP.ipj należy jej szukać w rzeczywistym folderze instalacji.

- Rezerwowe pliki niezbędne do korzystania z książki, kopiowane automatycznie przez program instalacyjny kursu, można znaleźć w folderze \Root na płycie instalacyjnej kursu.

Jeżeli nie zrobiono tego za pomocą programu instalacyjnego kursu, to należy je skopiować ręcznie przed przejściem do dalszych ćwiczeń.

Przejdźmy do ćwiczeń

·       Z karty Rozpocznij (Get Started) wybrać kliknięciem przycisk Projekty (Pro­jects) (2)

·         Kliknąć przycisk Przeglądaj... (Browse...)

·         Odszukać folder instalacji kursu 3

·         Wybrać (4) i otworzyć (5) plik definicji: R2013-MP.ipj

Efekt jest widoczny na rysunku 6

Po otwarciu pliku definicji projektu przed jego nazwą pojawił się znak Oznacza to, że jest on projektem aktywnym

 

Pełna definicja projektu: R2013-MP wraz z odpowiadającymi jej folderami i grupami folderów widoczna jest na rysunku 7

Konfiguracja bibliotek Content Center

W definicji projektu zapisane są informacje o tym, jakie biblioteki elementów standardowych (Content Center) są w tym projekcie dostępne.

  •  Zamknąć okna wszystkich plików

·        Jeśli trzeba, to z karty Rozpocznij (Get Started) wybrać kliknięciem przycisk narzędzia Projekty (Projects)

·       W oknie 1 ustawić jako bieżący projekt 2

·       Kliknąć przycisk 3

Rozpocznij (Get Started) > Uruchom (Launch) > Otwórz (Open)

·       W oknie 4 wybrać sześć pól zaznaczonych na rysunku 5

·       Kliknąć przycisk OK

·       Kliknąć przycisk 6.                                     

 


Zarejestruj się albo zaloguj aby dodać komentarz


Brak komentarzy.
« Zarządzanie plikami w ramach projektuUsuwanie definicji istniejącego projektu »

 

Podziel się ze znajomymi tym artykułem - udostępnij na FB lub wyślij e-maila korzystając z poniższych opcji:

 

wszystkie oferty

 

 

 

 
 
 

Kalendarz wydarzeń

WSZYSTKIE WYDARZENIA