Dyskusje energetyczne ... i ściągawka dla dyskutujących


Dyskusje energetyczne są nudne. Prezenterzy oczekują szybkich i jednoznacznych wypowiedzi, politycy znowu jednoznacznego scenariusza ekspertów i szczególnie takiego który spotkałby się z entuzjazmem wyborców. Z kolei osoby zapraszane do studia, zawsze związane są z jakimś typem elektrowni lub grupą producentów. Powoduje to, że mamy do czynienia ze standardowym zestawem pytań i … całkowicie przewidywalnym zestawem odpowiedzi zależnych tylko od napisu na wizytówce danego prelegenta.  Wobec tego … dziś ekspertem może być każdy. Jeśli ktoś chciałby zacząć pracować w takiej roli – poniżej ściągawka. Należy jedynie wiedzieć gdzie się pracuje (który sektor energetyczny – jaki typ elektrowni) i na jaki dany problem przeczytać odpowiednią pozycje w tabeli. Dla bardziej zaawansowanych polecam przeczytanie odpowiedzi przeciwników z innego sektora – wiec dyskusję mamy właściwie zapewnioną.

Powodzenia …..

 

problem Elektrownie

odnawialne

elektrownie

węglowe

Elektrownie

jądrowe

Elektrownie

gazowe

Koszt (ogólnie) omijać dyskusje o kosztach w wartościach bezwzględnych (bo drogo), podkreślać że ceny (np. paneli) spadają Pokazywać rzeczywisty koszt produkcji z energetyki odnawialnej – min 2 x większy niż z innych źródeł, pokazywać że nieopłacalne bez dopłat – jak zielone certyfikaty

 

Pokazywać tzw „koszty wejścia nowych mocy” – kiedy budowa jest opłacalna

Węglowe – ok 220 PLN/ MWh (tu problem ile kosztuje CO2)

Jądrowe – 270 – 350 PLN/ MWh

Gazowe 300-350 PLN/ MWh (bo wysoka cena gazu)

Odnawialne 400 – 600 PLN/ MWh (dopłaty – certyfikaty)

Koszty (jednostronnie) Skupiać się jedynie na kosztach eksploatacyjnych i paliwa (zerowe -odnawialne) a nie pokazywać całkowitych kosztów i dopłat, jak pytanie o koszty inwestycyjne to odnosić się jedynie do energetyki jądrowej Pokazywać całkowite koszty produkcji energii elektrycznej – poziom aktualny i prognozowany, porównywać najniższy koszt produkcji z elektrowni na węgiel brunatny z innymi elektrowniami i jaki to ma wpływ na cenę energii dla przemysłu i ludzi Zwracać uwagę na problem przewidywania kosztów opłat za CO2 i możliwe problemy z opłacalnością energetyki węglowej i gazowej. Energia jądrowa jako jedyne rozwiązanie w długim horyzoncie gwarantujące bezpieczeństwo dostaw Pokazywać koszty inwestycyjne (dla odmiany od innych) i łatwość budowy i porównanie tysięcy megawatów wybudowanych w gazie vs energetyka jądrowa lub odnawialna, podkreślać mniejsze problemy z opłatami za CO2
emisje Nacisk na bezemisyjność i przyszłe regulacje europejskie i światowe, jedyna technologia bez CO2 Podkreślać ze emisja SO2 i NOx w nowoczesnych blokach na bardzo niskim poziomie, a emisję CO2 pokazywać jako fanaberie Europy bo świat nic nie robi (Chiny) Podkreślać ze jedyne zeroemisyjne (CO2) źródło energetyki, które jest w pełni dyspozycyjne i z przewidywaną produkcję, doskonałe uzupełnienie en. odnawialnej Podkreślać że znacząco niższa emisja CO2 (2 razy) niż w elektrowniach węglowych, wiec rozwiązanie problemu dywersyfikacji sektora i możliwość wypełnienia regulacji europejskich
Inne oddziaływanie na środowisko Pokazywać problemy ze składowaniem odpadów (energetyka węglowa) i problemy energetyki jądrowej (awarie Czarnobyl, Fukushima i dużo o nieodwracalnych stratach i zagrożeniu) Pokazywać możliwości utylizacji produktów spalania (np. dla dróg, gips z instalacji odsiarczania) w kierunku „zeroodpadowej” energetyki,

 

Dla odmiany problem z hałasem (energetyka wiatrowa) i oddziaływaniem na ludzi, problemy z panelami fotowoltaicznymi (utylizacja)

Przedstawiać jako jedyne technologie które dają efektywnie bardzo mało (wielkość bezwzględna) odpadów które można składować, albo odsyłać do producenta paliwa (cykl zamknięty) , bagatelizować problem bo gdzie indziej wiele więcej odpadów Pokazywać „czyste” paliwo i że nie ma problemów z odpadami, łatwość instalacji i uruchomienia , mały teren pod zabudowę, możliwość wprowadzania do miast (jako elektrociepłownie) , porównywać z farmami wiatrowymi gdzie wielkie tereny i wymiary (np. wiatrak 4,5 MW wysokość jak Pałac Kultury)
Przewidywalność produkcji Bagatelizować problem lub pomijać. Odnosić się do nowych technologii i badan (np. Niemcy) – magazynowanie energii i smart grid i ze to rozwiąże problem w niedługim czasie Podkreślać problemy z brakiem pewności produkcji energia wiatru i słońca. Sezonowość i zmienność i konieczność magazynowania (nierozwiązany problem) Dodawać także dane o współczynnikach wykorzystania mocy (np. ze 1000 MW mocy zainstalowanej – w energetyce jądrowej to 8000 godzin w roku a w wiatrowej to (Polska) góra 1800 i to nie wiemy dokładnie kiedy Szczególnie podkreślać problem mocy szczytowej (przypadki ekstremalne to tylko 1,5 % czasu w roku) ale jakie straty przy braku zasilania energią, pokazywać rozwiązanie gazowe jako optymalne (szybki start)
Bezpieczeństwo energetyczne  Bagatelizować i sprowadzać dyskusję na politykę wielkich koncernów i konieczność uwolnienia zasobów i produktywności ludzi.  „Prosument” i że może chwilowo brakować energii ale przez bardzo krótki okres czasu Podkreślać jako kluczowe dla bezpieczeństwa Polski – także jako problem geopolityczny – uzależnienia od importu paliw. Węgiel jako jedyny krajowy surowiec i pewność produkcji. Uwypuklać jedyną możliwość dywersyfikacji produkcji z gospodarki opartej tylko na węglu a jednocześnie import paliw nie uzależnia (koszty paliwowe małe i z krajów „przyjaznych”). Omijać problem skąd wziąć gaz, przenosić dyskusję na gaz łupkowy lub alternatywne możliwości importu (LNG). Podkreślać szybki czas budowy a nawet możliwość instalacji źródłem szczytowych i awaryjnych (turbiny gazowe) jeśli będą problemy z zasilaniem
„prosument” – energetyka rozproszona Oddziaływać na wyobraźnię ideą radykalnego zmniejszenia opłat za energie i indywidualna produkcją (prosument), pokazywać miliony gospodarstw jako potencjał i korzyść dla ludzi, odnosić się do przykładów Niemcy, Dania, pomijać kwestię dotacji Pokazywać skalę produkcji „prosumenckiej” (praktycznie niewidoczna) i ze obecna energetyka odnawialna to wielkie farmy wiatrowe i wiatraki po 5 MW (wielkość) a nie instalacje przydomowe Dodatkowo podnosić kwestie  kosztów i dopłat – ceny w Niemczech dla mikroinstalacji , nieprzemyślana polityka (jak Czechy i energetyka słoneczna), oparcie wszystkiego na dopłatach z budżetu Dodatkowo pokazywać problemy techniczne – jak łączyć miliony prosumentów (obecnie w Polsce jest ich ok 50 !!) i że realnie nie widać tych MW w żadnym kraju.  Ze działania lobbystyczne producentów bo zamiast tylko na potrzeby własne dodatkowo dotacje za produkcję energii do sieci (drożej niż z gazu) wymagane
Problemy z cyklem życia i co po końcu produkcji Przenosić dyskusję na energetykę jądrową i co robić ze starymi elektrowniami.  Ponieważ obecnie farmy wiatrowe nowe nie ma przykładów problemów, więc pokazywać problem u innych typów elektrowni Uwypuklać możliwość modernizacji i przebudowy elektrowni węglowych (sa w tych samych lokalizacjach po 40-50 lat) i możliwość udanej konwersji na obiekty mieszkalne lub komunalne po zakończeniu działania Podkreślać długość życia – energetyka jądrowa nawet 60 lat wobec 15 farmy wiatrowe , omijać koszty i problemy decomissioning i sprowadzać ze są takie same dla wszystkich elektrowni ale w jądrowej najdłuższy czas życia Pokazywać że najmniejsze gabarytowo elektrownie (więc problem mały) a w innych bardzo duży (np. jądrowe problemy z materiałami rozszczepialnymi). Przykład farm wiatrowych z lat 70-tych (opuszczone) i wielkie obszary
Zatrudnienie i problemy dla innych sektorów gospodarki Kierować dyskusję na kwestie innowacyjności i nowych gałęzi przemysłu które będą się rozwijać i możliwość rewolucji technologicznej. Prosument jako możliwości miejsc pracy i dochodu dla zwykłych ludzi. Pokazywać szacunki np. 60 tys nowych miejsc pracy (jeśli nie 180 tys) Uwypuklać problem sektora górniczego i konieczności redukcji zatrudnienia w górnictwie (możliwe jedynie jako stopniowe). Bezpieczeństwo dla gospodarki  w porównaniu do importu technologii i paliw. Pokazywać szacunki utraty miejsc pracy (120 tys jeśli nie 800 tys) Pokazywać wysoki poziom technologiczny i konieczność kształcenia kadr co może podnosić ogólny poziom gospodarki. Inwestycje „ciągnące” inne sektory. Pokazywać jako technologie neutralne dla zatrudnienia a jednocześnie wskazywać konieczność zmian na rynku pracy i w technologii (bezpieczne źródła zasilania, nowoczesna energooszczędna gospodarka). Możliwość wydobywania  gazu łupkowego jako nowej gałęzi przemysłu
czym straszymy Zapóźniony kraj w Europie

 

Zapóźnienia technologiczne

Lobby węglowe

Emisja i brudne środowisko

Wyłączenia prądu

 

Koszty dotacji do produkcji odnawialnej

Miejsca pracy

Polska produkcja

Długoterminowe bezpieczeństwo

 

Import energii i paliw

Koszty energii (długi horyzont)

Europejskie regulacje CO2

Brak dostaw elektryczności

 

Awarie

Zamykanie elektrowni węglowych

 

Hasła (na plus)  w skrócie Ekologia

 

Nowoczesność

Prosument

Nowe gospodarka

Miejsca pracy

Bezpieczeństwo

 

Tania energia

Miejsca pracy

Nowe technologie

Inwestycje

Bezpieczeństwo

 

Nowe technologie

Inwestycje

Dywersyfikacja

Zeroemisji CO2

 

Bezpieczeństwo

 

Łatwość budowy

Szybka realizacja

Alternatywne dostawy gazu

Dywersyfikacja

Hasła (na minus) – co krytykujemy Zanieczyszczenia

 

Lobby węglowe

Lobby jądrowe

Awarie jądrowe

Koszt el. Jądrowej

Stare technologie (węgiel)

Koncerny i blokowanie inicjatyw ludzi

Dotacje rządowe

 

Brak przewidywania produkcji

Nieracjonalne oczekiwania

Akceptacja braku dostaw energii

Zamykanie polskiego przemysłu

Dotacje rządowe

 

Brak przewidywania produkcji

Nieracjonalne oczekiwania

Akceptacja braku dostaw energii

Emisja CO2 i brak dywersyfikacji wytwarzania

Akceptacja braku dostaw energii

 

Brak przewidywania produkcji

Nieracjonalne oczekiwania

Dotacje na energetykę odnawialną

Wielki koszt inwestycji energetyka jądrowa

 

Przykłady (kraje) na które się powołujemy Niemcy

 

Dania

Czechy

 

Rumunia

Niemcy (inwestycje węglowe)

Francja

 

Wlk. Brytania

USA

USA

 

Europa Zachodnia

 

 

 

Autor: konradswirski.blog.tt.com.pl  

 

http://konradswirski.blog.tt.com.pl/

 


Zarejestruj się albo zaloguj aby dodać komentarz


Brak komentarzy.

Tagi: energetyka w Polsce, Prof. nzw. dr hab. inż. Konrad Świrski

« ,,Lista hańby" - energetyka w polityce i ściągawka dla dyskutującychReindustrializacja i ... re - energetyzacja Europy?

Autor: Prof. nzw. dr hab. inż. Konrad Świrski »

 

Podziel się ze znajomymi tym artykułem - udostępnij na FB lub wyślij e-maila korzystając z poniższych opcji:

 

wszystkie oferty

 

 

 

 
 
 

Kalendarz wydarzeń

WSZYSTKIE WYDARZENIA