Ciepło płynące z wnętrza ziemi


Złoża wód geotermalnych występują w mniejszych lub większych ilościach na niemal 80 procentach powierzchni Polski. Gdyby wszystkie były wykorzystane, zaspokajałyby około 30 procent krajowego zapotrzebowania energetycznego. Niestety, ta niemal darmowa energia jest na razie w niewielkim stopniu wykorzystywana, a przyczyną tego są wysokie koszty budowy instalacji.

 

Energię ze źródeł geotermalnych zaczęto w Polsce wykorzystywać dopiero w latach 90-tych. To wtedy powstały pierwsze instalacje ciepłownicze, które bazowały na energii gorących, podziemnych wód. Do tej pory w naszym kraju powstało zaledwie kilka systemów ciepłowniczych, opartych na wykorzystaniu wód geotermalnych. Jest jednak szansa, że w najbliższym czasie się to zmieni – na terenie całego kraju na różnych etapach realizacji jest obecnie szereg kolejnych projektów budowy ciepłowni geotermalnych.

Wysokie koszty powoli przestają odstraszać inwestorów. Stale szybujące w górę ceny ropy oraz rosnąca świadomość negatywnego oddziaływania gazów sprawia, że zainteresowanie producentów energii zwraca się w kierunku jej naturalnych źródeł, między innymi złóż wód geotermalnych.

 

Droższy koszt budowy, tańsza energia

Energię cieplną, pozyskaną z wód geotermalnych z powodzeniem wykorzystuje się w elektrociepłowniach do produkcji prądu i ciepła. Uruchomienie takich ciepłowni wymaga jednak sporych nakładów finansowych. Najbardziej kosztowną częścią inwestycji jest wykonanie dwóch odwiertów – jeden jest eksploatacyjny, drugi służy do wtłaczania schłodzonej wody z powrotem pod ziemię.

Pozostałe koszty to, między innymi: koncesja, informacja geologiczna, koszty budowy ciepłowni, odprowadzania wody oraz opłaty eksploatacyjne. Te ostatnie są jednak stosunkowo niskie, podobnie jak koszty obsługi czy opłaty za zanieczyszczenie środowiska. W porównaniu do konwencjonalnych elektrociepłowni, koszt pozyskania ciepła geotermalnego jest dużo niższy.

 

Nie wszędzie budowa się opłaci

Decydujący wpływ na to, czy wybudowanie ciepłowni geotermalnej będzie dobrą inwestycją, mają warunki temperaturowe i hydrogeologiczne. Budowa instalacji geotermalnych jest bowiem w naturalny sposób ograniczona do obszarów, na których występują wody geotermalne o optymalnych właściwościach.

Najwięcej zasobów wód geotermalnych występuje w rejonach: grudziądzko-warszawskim oraz szczecińsko-łódzkim. Znajduje się w nich blisko 90 procent wszystkich zasobów wody geotermalnej w Polsce. Złoża ciepłych wód występują na głębokości około 3 tysięcy metrów i najczęściej mają temperaturę niższą niż 100 stopni. Są więc bardziej przydatne do wytwarzania energii cieplnej niż elektrycznej.

 

Opłacalne lokalne wykorzystanie

O możliwościach wykorzystania wód geotermalnych decydują: temperatura, wydajność cieplna, stopień mineralizacji, czas eksploatacji, temperatura wody zasilającej i odprowadzającej oraz poziom zapotrzebowania ciepła u odbiorców. Warto bowiem pamiętać, że wody geotermalne, jeśli mają być opłacalne, mogą być jedynie lokalne wykorzystywane. Ich przesył na większe odległości jest bowiem zarówno technicznie, jak i ekonomicznie nieuzasadniony. 

Do 2020 planowane jest wybudowanie w Polsce kilku elektrociepłowni geotermalnych, a co za tym idzie, energia z tego źródła będzie mieć coraz większe znaczenie w krajowym bilansie energetycznym i cieplnym. 


Zarejestruj się albo zaloguj aby dodać komentarz

Anna2012 03.10.2012 o 11:11

z geotermami już walczono nie raz i nie dwa, a wszystko zależy od tego, w jaki sposób chcemy dokonać całej tej rozbudowy wokół. Jeśli wszystko będzie właściwie dokonane - wtedy sukces murowany.

Tagi: źródła geotermalne, energetyka

« Elektrownie słoneczne na szczytach łańcuchów górskich

 

Podziel się ze znajomymi tym artykułem - udostępnij na FB lub wyślij e-maila korzystając z poniższych opcji:

 

wszystkie oferty

 

 

 

 
 
 

Kalendarz wydarzeń

WSZYSTKIE WYDARZENIA