Regulamin konkursu JOIN IT COMMUNITY


§ 1 Organizator Konkursu

1.1. Organizatorami Konkursu jest: Net Portal z siedzibą w Łomży 18-400, przy ulicy Prusa 7.

§ 2 Cele konkursu

2.1 Konkurs ma na celu aktywizację studentów i absolwentów kierunków informatycznych w zakresie upowszechniania wiedzy informatycznej oraz propagowanie postaw dzielenia się wiedzą.

§ 3 Zasady uczestnictwa w konkursie

3.1.W konkursie udział wezmą studenci i absolwenci politechniki, uniwersytetów oraz innych uczelni wyższych.

3.2. W celu przystąpienia do konkursu uczestnik jest zobowiązany wysłać zgłoszenie na adres admin(at)strefainzyniera.pl. Treść zgłoszenia jest dostępna pod adresem:  http://strefainzyniera.pl/index.php/artykul/380/tresc-zgloszenia-do-udzialu-w-konkursie

3.3. Udział w konkursie polega na przygotowaniu prac (tekstów) dotyczących wybranych zagadnień z zakresu programowania w następujących technologiach: PHP i MySQL, C++, C#, SQL, JAVA, Python.

Prace przygotowywane przez uczestników konkursu mogą mieć dowolną formę. W szczególności może to być analiza problemu, teoretyczne opracowanie tematu lub poradnik jak zastosować wybrane rozwiązanie w praktyce.

Jeden uczestnik może przygotować prace na maksymalnie trzy wybrane tematy. Lista tematów znajduje się na stronie: http://strefainzyniera.pl/index.php/lista_artykulow/171/lista-tematow-prac-konkursowych. Uczestnik konkursu nie może przygotować pracy na temat, który już został wybrany przez innego uczestnika. Wyboru tematów dokonuje się przez wysłanie zgłoszenia o którym mowa w punkcie 3.2 powyżej. Lista tematów dostępna na stronie Strefainzyniera.pl zawiera aktualne informacje o wolnych i zarezerwowanych tematach.

§4. Harmonogram konkursu

4.1. 12 listopada 2013 roku – oficjalne rozpoczęcie konkursu .

4.2. 9 marca 2014 roku – ostateczny termin publikowania prac na portalu Strefainzyniera.pl. (termin przedłużony)

4.3. 17 marca 2014 roku – ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród.

§5. Własność intelektualna

5.1. Przedstawione prace powinny być oryginalne oraz nie mogą naruszać praw autorskich, praw własności przemysłowej lub naruszać dóbr osobistych osób trzecich.

5.2. Uczestnicy oświadczają, że przejmują na siebie całkowitą odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek roszczeń osób trzecich kierowanych wobec Organizatora, a powstałych w związku z wykorzystaniem treści prac przygotowanych przez uczestnika.

§6 Komisja konkursowa i ocena zgłoszeń

6.1. Komisja konkursowa składa się z przedstawicieli zespołu Strefainzyniera.pl oraz Sponsorów i Partnerów .

6.2. Komisja konkursowa przy ocenie prac uwzględni w szczególności następujące kryteria:

·         prawidłowość merytoryczną

·         nowatorskie podejście

·         walor praktyczny przygotowanego opracowania dla społeczności

·         czytelność i zrozumiałość pracy.

6.3. Za każdą pracę uczestnik można otrzymać maksymalnie 10 punktów. Dodatkowe 15 punktów może uzyskać uczestnik za umieszczenie merytorycznych komentarzy pod pracami innych uczestników.

6.4. Lista zwycięzców Konkursu zostanie ogłoszona drogą elektroniczną (wysłanie informacji do wszystkich uczestników konkursu) oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej konkurs.Strefainzyniera.pl.

6.5. Nagrody:

Po ogłoszeniu wyników konkursu Komisja przyzna laureatom nagrody w 6 kategoriach: Java, SQL, C#, C++, PHP i MySQL.

Miejsca od pierwszego do trzeciego w każdej z kategorii zostaną uhonorowane zestawami książek wydawnictw Helion i PWN oraz grami od wydawnictwa Ubisoft.

§7 Postanowienia końcowe

7.1. Wszyscy uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na publikowanie ich imion i nazwisk.

7.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie ani nie naruszy praw nabytych uczestników Konkursu.

7.3. Zapytania związane z Konkursem proszę kierować do Karola Kołowskiego na adres mailowy: k.kolowski(at)strefainzyniera.pl.


Zarejestruj się albo zaloguj aby dodać komentarz


Brak komentarzy.
« Uwaga, uwaga ! Ogłaszamy wyniki konkursu Join IT Community!Treść zgłoszenia do udziału w konkursie »

 

Podziel się ze znajomymi tym artykułem - udostępnij na FB lub wyślij e-maila korzystając z poniższych opcji:

 

KONSTRUKTOR

Schrag Polska Sp.z o.o.
Konstantynów Łódzki, łódzkie

wszystkie oferty

 

 

 

 
 
 

Kalendarz wydarzeń

WSZYSTKIE WYDARZENIA