Zagadnienia konkursowe - SQL


 1. Tworzenie schematu bazy danych - temat zajęty
 2. Dodawanie, modyfikowanie i usuwanie wierszy - temat zajęty
 3. Pobieranie informacji z tabel bazy danych
 4. Operatory SQL
 5. Warunki złączenia i typy złączeń - zajęty
 6. Wykonywanie złączeń za pomocą składni SQL/92
 7. Instrukcja SQL
 8. Zapisywanie, odczytywanie i uruchamianie plików
 9. Używanie zmiennych
 10. Tworzenie raportów
 11. Funkcje znakowe
 12. Funkcje numeryczne
 13. Funkcje konwertujące
 14. Funkcje wyrażeń regularnych - temat zajęty
 15. Funkcje agregujące - temat zajęty
 16. Grupowanie wierszy - temat zajęty
 17. Konwertowanie typów DataGodzina za pomocą funkcji TO_CHAR() i TO_DATE()
 18. Funkcje operujące na datach i godzinach
 19. Strefy czasowe i funkcje operujące na strefach czasowych
 20. Konwertowanie wyrażenia DataGodzina z jednej strefy czasowej na inną
 21. Datowniki i Funkcje operujące na znacznikach czasu
 22. Interwały czasowe i Funkcje operujące na interwałach
 23. Podzapytania jednowierszowe
 24. Podzapytania wielowierszowe
 25. Podzapytania wielokolumnowe i skorelowane
 26. Operatory zestawu
 27. Funkcja TRANSLATE()
 28. Funkcja DECODE()
 29. Wyrażenie CASE
 30. Zapytania hierarchiczne
 31. Klauzula ROLLUP
 32. Funkcje klasyfikujące
 33. Odwrotne funkcje rankingowych
 34. Funkcje okna - temat zajęty 
 35. Funkcje raportujące
 36. Klauzula MODEL
 37. Klauzule PIVOT i UNPIVOT
 38. instrukcja INSERT - zajęty
 39. instrukcja UPDATE - zajęty 
 40. Klauzula RETURNING
 41. instrukcje DELETE i MERGE
 42. Transakcje bazodanowe
 43. Zapytania retrospektywne - temat zajęty
 44. Użytkownicy –tworzenie, zmienianie i usuwanie konta użytkownika
 45. Uprawnienia systemowe
 46. Uprawnienia obiektowe
 47. Role – przyznawanie, sprawdzanie, odbieranie i usuwanie
 48. Obserwacja - temat zajęty
 49. Tabele – tworzenie i zmienianie - zajęty 
 50. Sekwencje – tworzenie, używanie i modyfikowanie
 51. Indeksy – tworzenie i modyfikowanie
 52. Perspektywy - tworzenie i modyfikowanie

Programowanie w PL/SQL

 1. Bloki
 2. Zmienne i typy
 3. Logika warunkowa
 4. Pętle
 5. Kursory
 6. Wyjątki
 7. Procedury
 8. Funkcje
 9. Pakiety
 10. Wyzwalacze - zajęty
 11. Typy obiektowe w tabelach bazy danych
 12. Obiekty w PL/SQL
 13. Dziedziczenie typów
 14. Funkcja IS OF(), Funkcja TREAT(), Funkcja SYS_TYPEID()
 15. Tworzenie kolekcji
 16. Umieszczanie i pobieranie elementów z kolekcji
 17. Użycie kolekcji w PL/SQL
 18. Kolekcje wielopoziomowe

Zarejestruj się albo zaloguj aby dodać komentarz


Brak komentarzy.
« Zagadnienia konkursowe - Java Zagadnienia konkursowe C# »

 

Podziel się ze znajomymi tym artykułem - udostępnij na FB lub wyślij e-maila korzystając z poniższych opcji:

 

KONSTRUKTOR

Schrag Polska Sp.z o.o.
Konstantynów Łódzki, łódzkie

KOMISJONER

LIMNUSWORK Sp. z o.o.
Niemcy, -- dowolny Region --

wszystkie oferty

 

 

 

 
 
 

Kalendarz wydarzeń

WSZYSTKIE WYDARZENIA