Jest projekt ustawy dotyczącej opodatkowania wydobycia gazu łupkowego


W ostatnich dniach Ministerstwo Finansów ogłosiło długo oczekiwany projekt nowych przepisów dotyczących opodatkowania wydobycia węglowodorów, a w szczególności gazu łupkowego. Uwzględnia on wiele postulatów formułowanych przez branżę wydobywczą.

Przedstawiony projekt przewiduje wprowadzenie w Polsce podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie wydobycia gazu ziemnego oraz ropy naftowej, a także specjalnego podatku węglowodorowego, które mają wejść w życie 1 stycznia 2015 roku.

Zdaniem Ministerstwa Finansów ogólny poziom obciążenia przedsiębiorców tzw. rentą surowcową (która jest różnicą pomiędzy całkowitymi przychodami z wydobycia surowców naturalnych a całkowitymi kosztami związanymi z tym wydobyciem bez uwzględnienia podatków i kosztów nie związanych bezpośrednio z wydobyciem) ma wynosić około 40  procent. W konsekwencji wprowadzenia nowych podatków, na obciążenia działalności wydobywczej będą się składać:

1. specjalny podatek węglowodorowy,

2. podatek od wydobycia niektórych kopalin, oraz

3. podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) w obecnie obowiązującej stawce w wysokości 19 %.

 

Stawki poszczególnych podatków

W przypadku specjalnego podatku węglowodorowego stawki według projektu mają wyglądać następująco: 12,5 % w przypadku gdy stosunek przychodów do wydatków jest większy niż 1 a mniejszy niż 2, oraz 25 % w przypadku gdy stosunek przychodów do wydatków jest równy lub większy niż 2. Innymi słowy poziom opodatkowania będzie zależy od dochodowości danej spółki wydobywczej.

Stawki podatkowe w zakresie wydobycia gazu ziemnego kształtowały by się następująco: 1,5 %  ze złoża trudnodostępnego (w założeniu dot. gazu niekonwencjonalnego) oraz 3 % z innych złóż. W przypadku wydobycia ropy naftowej stawki miały by być dwa razy wyższe, co oznacza iż wynosiłyby odpowiednio 3 % ze złoża trudnodostępnego i 6 % z innych złóż.

Obok podatków przewidywane są także opłaty eksploatacyjne, określone obecnie w projekcie zmieniającym ustawę Prawo geologiczne i górnicze. Stawki tej opłaty miałyby być następujące: za gaz ziemny wysokometanowy – 24 zł za 1000 m3, za gaz ziemny zaazotowany – 20 zł za 1000 m3, a za ropę naftową – 50 zł za 1 tonę. Do opłat związanych z wydobyciem dojdą także podatek od nieruchomości oraz opłata za ustanowienie użytkowania górniczego.

Projekt ustawy reguluje też kwestię złóż z niskim wydobyciem, tzw. złóż marginalnych. Zwolnienie z podatku od wydobycia niektórych kopalin miałoby dotyczyć otworów, z których miesięczne wydobycie gazu ziemnego nie przekraczałoby równowartości 550 MWh (około 1700 m3 dziennie), oraz z których, miesięczne wydobycie ropy naftowej nie przekracza 40 ton (około 10 baryłek dziennie).

Zdaniem Ministerstwa Finansów nowy system podatkowy w zakresie wydobycia węglowodorów w Polsce będzie konkurencyjny w stosunku do obowiązujących w innych krajach. Ministerstwo wskazuje przykładowo, że łączne opodatkowanie złóż niekonwencjonalnych w Norwegii wynosi 68 proc., w Wielkiej Brytanii – 62 proc., a w Australii – 55 proc. W Polsce suma danin wzrośnie z 23 procent do 39 procent. Należy jednocześnie wskazać, iż w wyniku wprowadzenia powyższych ustaw wzrosną także podatki  pobierane od surowców ze złóż konwencjonalnych z 20 % do 41,92 %.

 

Zyski z łupków

Zgodnie z szacunkami Ministerstwa Finansów dochody budżetu państwa w latach 2015 – 2029 z podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie gazu i ropy oraz specjalnego podatku węglowodorowego mają mieścić się w zakresie od 17,6 mld zł do 20,8 mld zł. W początkowym okresie obowiązywania ustawy, czyli w latach 2015 – 2017 r., szacowane dochody z tytułu nowych podatków będą się jednak prawdopodobnie kształtowały na zdecydowanie niższym poziomie niż w późniejszych latach i wyniosą od 202 mln zł do 233 mln zł. Wszystkie jednak zależy od rzeczywistego poziomu wydobycia.

Opinie inwestorów na powyższe propozycje wydają się być wyważone. Wydaje się, że środowiska biznesowe uznały, że najważniejszym jest by reguły opodatkowanie były przede wszystkim stabilne, a wysokość opodatkowania to po prostu koszt, który należy uwzględnić w biznesplanie.

 

Czy Twoim zdaniem – nowe regulacje podatkowe będą czynnikiem, który pozytywnie wpłynie na rozwój wydobycia gazu łupkowego w Polsce?

Czy wydobycie gazu łupkowego przyniesie Polsce korzyści?

Wyraź swoją opinię!


Zarejestruj się albo zaloguj aby dodać komentarz


Brak komentarzy.
« Inteligentne sieci energetyczne (smart grids)

 

Podziel się ze znajomymi tym artykułem - udostępnij na FB lub wyślij e-maila korzystając z poniższych opcji:

 

KONSTRUKTOR

Schrag Polska Sp.z o.o.
Konstantynów Łódzki, łódzkie

KOMISJONER

LIMNUSWORK Sp. z o.o.
Niemcy, -- dowolny Region --

wszystkie oferty

 

 

 

 
 
 

Kalendarz wydarzeń

WSZYSTKIE WYDARZENIA